Konkurs Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 [WYDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW]

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedłuża termin składania wniosków o certyfikat Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 do 31 lipca 2020 r. [nastąpiło ponowne wydłużenie terminu]

To już trzecia edycja konkursu. Jego celem jest wyróżnienie podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Jedna z kategorii dedykowana jest  samorządom, które wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej.

Organizacje i samorządy mogą ubiegać się o certyfikaty w 5 kategoriach:

Kategoria I. Debiut roku.

Kategoria II. Najlepszy pracodawca.

Kategoria III. Sukces rynkowy.

Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS.

Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

Nagrody dla certyfikowanych podmiotów

Dla laureatów Konkursu w kategoriach I – IV przewidziano:

  1. za zajęcie 1 -3 miejsca – pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł (laureaci);
  2. za przyznanie certyfikatu znaku jakości – pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł (podmioty certyfikowane).

W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach I – IV laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji.

NOWOŚĆ! Przewidziano dodatkowe wsparcie w formie nagrody rzeczowej, związane np. z doposażeniem podmiotu ekonomii społecznej w zakresie prowadzonej przez niego działalności.

Ponadto, w ramach każdej kategorii laureaci będą mogli wziąć udział w zagranicznej wizycie studyjnej oraz w targach branżowych.

NOWOŚĆ Laureaci z kategorii I-IV otrzymają również możliwość udziału w targach branżowych, których realizacja, z powodu skutków pandemii COVID-19, nastąpi w roku 2021.

Z uwagi na skutki pandemii wywołanej COVID-19, ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w postaci relacji on-line m. in. na stronie internetowej znakjakosci.mrpips.gov.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook.

Przeczytaj więcej o konkursie

Zapoznaj się z Regulaminem konkursu

Złóż wniosek konkursowy


Informacje szczegółowe na temat Konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (+48 22) 475 83 38; 505 577 384  (w godz. 9:00 – 14:00), bądź adresem mailowym: grzegorz.czerniawski@bgk.pl


Sprawdź, które ze wspieranych przez Centrum KLUCZ organizacji posiadają Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej


Chcesz zdobyć Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej – skontaktuj się z nami:

kontakt
Podmioty ekonomii społecznej zarejestrowane w Łodzi, prowadzące działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców)Karolina Fijołek, e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel.  512 034 281 | 42 630 17 49.

Podmioty ekonomii społecznej i jednostki samorządu terytorialnego z powiatów: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego: Justyna Matusiak, e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl; tel. 512 034 254 | 42 630 17 49.

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną