Konsultacje programów współpracy samorządu z NGO

Wraz z jesienią nadchodzą konsultacje programów współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi. Może (a nawet powinna) wziąć w nich udział każda organizacja działająca na terenie danego samorządu. Udział w konsultacjach to szansa na nadanie programowi takiego kształtu, który będzie dla organizacji satysfakcjonujący i pozwoli realizować działania najbardziej potrzebne w społeczności lokalnej.

W poniższej tabeli będziemy na bieżąco publikować informacje o trwających w powiatach: tomaszowskim, łaskim, zduńskowolskim, opoczyńskim, rawskim, łódzkim wschodnim i pabianickim, a także w mieście Łodzi oraz na poziomie wojewódzkim konsultacjach.

Nazwa podmiotu ogłaszającego konsultacje link do ogłoszenia termin zgłaszania uwag uwagi Centrum KLUCZ
Zarząd Województwa Łódzkiegoogłoszenie o konsultacjach8 października 2021 r.uwagi zostały uwzględnione w całości

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną