Konsultacje projektu ogłoszenia konkursu ze środków Funduszu Wspierania OPP

Rozpoczęły się konsultacje projektu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku ze środków Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego zadania publicznego dotyczącego wzrostu kompetencji albo wzmocnienia infrastruktury organizacji pożytku publicznego.

W ramach konkursu organizacje będą mogły ubiegać się o dotację na:

  • wzrost kompetencji osób, w tym pracowników i wolontariuszy, działających w organizacjach pożytku publicznego poprzez m.in. udział w szkoleniach, kursach, studiach, seminariach, konferencjach, wizytach studyjnych oraz uzyskanie uprawnień i certyfikatów albo
  • wzmocnienia infrastruktury organizacji pożytku publicznego poprzez m.in. stworzenie lub modyfikację strony internetowej organizacji, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności pożytku publicznego, dostosowanie (np. remont, adaptacja) pomieszczeń do prowadzenia działalności pożytku publicznego.


Zadanie ma wzmocnić potencjał mniejszych organizacji pożytku publicznego poprzez wyrównywanie ich szans.

Najważniejsze założenia konkursu:

  • podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są organizacje pożytku publicznego o przychodzie za 2019 rok nie wyższym niż 100 000 zł, które terminowo zamieszczały sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego,
  • zadanie może być realizowane między 1 stycznia a 31 grudnia 2022 roku,
  • kwota dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł,
  • wkład własny nie jest wymagany,
  • dotacje będą przyznane z Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.

Konsultacje trwają do 11 października 2021 r.

Zapoznaj się z ogłoszeniem o konsultacjach

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną