Konsultacje założeń do ustawy o 1% z CIT dla OPP

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach założeń do ustawy o 1% z CIT. Swoje uwagi u sugestie mogą Państwo wyrazić za pomocą formularza konsultacyjnego.

Rozważmy scenariusz wprowadzenia w Polsce rozwiązania polegającego na możliwości alokacji przez płatników podatku CIT (Corporate Income Tax), 1% wartości podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Zasadniczo pomysł bazowałyby na pewnych elementach dobrze już znanego mechanizmu alokacji 1% PIT, z tym, że dysponentem podatku byłyby firmy, a nie osoby fizyczne.

Przez ostatnie miesiące zbieraliśmy uwagi, sugestie i propozycje dotyczące tego, jak miałby wyglądać w praktyce mechanizm 1% podatku od firm dla organizacji pożytku publicznego.
W prace włączyli się przedstawiciele fundacji, stowarzyszeń, przedsiębiorcy, samorządowcy, rady działalności pożytku publicznego, a także organizacje pracodawców, organizacje sieciowe oraz decydenci. Wynika z nich, że potrzeba nam nowego narzędzia wsparcia działań obywatelskich. Potrzeba 1% podatku od firm.

Efektem tych konsultacji jest wypracowanie przez dr Marię Supera-Markowską, na zlecenie naszego Instytutu „Założeń do projektu przepisów wprowadzających w polskim systemie prawa 1% odpis z podatku dochodowego od osób prawnych na rzecz organizacji pożytku publicznego”.

Zwracamy się do Państwa o wyrażenie swojej opinii na temat przygotowanych założeń do ustawy.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną