Krajowy Rejestr Firm – przeczytaj zanim zapłacisz

W naszej codziennej pracy z organizacjami pozarządowymi zaufanie to podstawa. Dzięki niemu mamy szanse rozwijać potencjał III sektora i dostarczać pomoc tam, gdzie najbardziej jest potrzebna. Dzięki zaufaniu możemy także przestrzegać przed pułapkami czyhającymi na „nowych”. Jakimi? Na przykład wpisem do tajemniczego Krajowego Rejestru Firm. O co chodzi? Gdy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze.

Jedna z ostatnio zarejestrowanych organizacji dostała pismo sugerujące, że ma uiścić kwotę 295,00 zł na poczet wpisania jej do bazy Krajowego Rejestru Firm. Pismo wygląda bardzo profesjonalnie. Są pieczątki na kopercie, nieczytelny podpis na czerwonym stemplu i długi numer sprawy. Na tym tle, nieco gorzej prezentuje się treść, w której autorzy informują o „fakultatywnej opłacie rejestracyjnej” w wysokości 295,00 zł, powołując się przy tym na ustawy bez nazwy (i, jak łatwo się domyślić, nie istniejące).

Falszywy krajowy rejestr firm

Fragment pisma:

„W związku ze złożeniem wniosku w dniu … dokonano wpisu firmy do KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 278, z późn. zm.) został utworzony Krajowy Rejestr Firm.

Rejestr jest bieżąco aktualizowanym zbiorem informacji o podmiotach gospodarczych, prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych.

Brak płatności spowoduje brak wpisu do Krajowego Rejestru Firm.”

Takie pismo może otrzymać każda nowo zarejestrowana organizacja. Publikujemy całą jego treść, byście byli spokojni, kiedy je otrzymacie i nie uiszczali żadnych opłat – zobacz pismo o fałszywym rejestrze.

Ten proceder znany jest od kilku lat i nie ma nic wspólnego z działalnością organizacji pozarządowych jako takich.

 

PAMIĘTAJ: obowiązkowo o wprowadzaniu zmian (adresu, członków zarządów itd.) informujemy Krajowy Rejestr Sądowy lub inne rejestry właściwe dla naszej organizacji. Otrzymując wezwanie do zapłaty od innego pomiotu, musimy zastanowić się dwa razy, zanim dokonamy przelewu.

 

Twoja organizacja otrzymała podobne pismo i zastanawiasz się, czy wnieść opłatę? Zgłoś się do nas – bezpłatne udzielimy Ci doradztwa:

Karolina Fijołek e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl | tel. 512 034 281- dla organizacji z m. Łodzi
Justyna Matusiak e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl | tel. 512 034 254 – dla organizacji z powiatów pabianickiego, łaskiego, zduńskowolskiego, łódzkiego wschodniego, rawskiego, tomaszowskiego i opoczyńskiego

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną