Krzysztof Parol z Brązowym Krzyżem Zasługi

13 czerwca 2023 r., podczas Gali z okazji IV Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorcy, Brązowym Krzyżem Zasługi został odznaczony Krzysztof Parol, menadżer Spółdzielni Socjalnej Piątkowska z Głowna. Odznaczenia zostały nadane za zasługi dla rozwoju przedsiębiorczości.

Mogliśmy się do tego przyczynić, przygotowując rekomendację dla pana Krzysztofa Parola. Poniżej przytaczamy jej treść:

Jako podmiot prowadzący Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przedstawiamy rekomendację dla Krzysztofa Parola, menadżera Spółdzielni Socjalnej Piątkowska, działającej jako przedsiębiorstwo społeczne.

Spółdzielnia Socjalna Piątkowska powstała w grudniu 2016 r. Od 2017 r. prowadzi w Głownie świetnie funkcjonującą piekarnię. Piekarnia jest wyjątkowa ze względu na dwie kwestie. Pierwszą jest fakt, że działa w oparciu o tradycyjne receptury. Załoga dba o to, by ich wyroby w jak największym stopniu przypominały naturalne pieczywo bez konserwantów
i polepszaczy.

Drugim elementem czyniącym to miejsce wyjątkowym jest to, że zatrudnia 14 osób, w tym ponad połowa – 8 – to osoby z niepełnosprawnościami. Spółdzielnia Socjalna Piątkowska to miejsce z misją, a jej główne zadanie to łączenie biznesu z wrażliwością społeczną. Osoby w niej zatrudnione pracują w piekarni przy produkcji i pakowaniu chleba oraz sprzątaniu, dbają też o czystość w przedszkolu „Osinkowo”, a także o porządek na terenie wokół przedszkola. Niektórzy pracownicy mają takie trudności intelektualne, że nie potrafiliby sami zorganizować sobie pracy i zadbać o jej dobre wykonanie. Stąd w spółdzielni korzystają ze wsparcia trenera pracy.

Geneza powstania spółdzielni wzięła się z osobistych doświadczeń jej pomysłodawcy i współzałożyciela – Krzysztofa Parola. Od 1998 roku pracuje on z ludźmi z różnymi niepełnosprawnościami. Większość tych, z którymi pracuje, znał osobiście jeszcze przed utworzeniem Spółdzielni. Tym bardziej, że miasto w którym mieszkają jest niewielkie – Głowno liczy ok. 14,5 tysiąca mieszkańców.

Ludzie, których zatrudnia Krzysztof Parol, pochodzą ze środowiska lokalnego – to osoby, które były uczniami Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie. Pracowała tam jego żona – Agnieszka, która jest pedagogiem specjalnym. Wiedzę na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami zdobywał zatem naturalnie – na podstawie własnego doświadczenia, podczas rozmów
z rodzicami i opiekunami tych osób. Dzieci dorastały, kończyły gimnazjum, potem szkołę zawodową i nasuwało się pytanie – co z nimi dalej? Często okazywało się, że rzeczywistość nie oferowała im wielu możliwości, najczęściej – żadnych. Krzysztof Parol, znając ich sytuację, szukał rozwiązań, aby wydobyć absolwentów Zespołu Szkół Specjalnych z domów i dać szasnę na lepsze życie. Wspólnie z grupą przyjaciół zrealizowali projekt „Autostrada do samodzielności”. W jego ramach wsparli uczestników, niepełnosprawne intelektualnie w wieku dwudziestu – trzydziestu lat, w drodze do samodzielności – by ci wyprowadzili się z domów rodzinnych do mieszkań wspomaganych. Osoby te odbyły także płatne staże zawodowe i, co najważniejsze, rozpoczęły samodzielne życie. Większość z nich naprawdę dobrze sobie poradziła. Krzysztof Parol z przyjaciółmi nie chciał zostawić uczestników bez wsparcia. Tym bardziej, że się poznali i polubili.

Uznał, że spółdzielnia socjalna to jest najlepsza odpowiedź na ich potrzeby. W ten sposób powstała Spółdzielnia Socjalna Piątkowska z siedzibą w Głownie (woj. łódzkie).

Krzysztof Parol wyznaje zasadę, że jego rolą jest z jednej strony dawanie pracy osobom z niepełnosprawnościami, a z drugiej dbanie o ich bezpieczeństwo. Zna dokładnie swoich pracowników i ich rodziny. Wie, co potrafią, jakie mają umiejętności, jakie mają bariery do pokonania. Dlatego też największy nacisk kładzie nie na to, aby robić coraz więcej i mieć duże zyski, ale na to, żeby zapewnić pracę dostosowaną do potrzeb i możliwości jego załogi. Taką, która pozwoli im się rozwijać. Uważa, że możliwość rozwoju nie jest zarezerwowana tylko dla osób pełnosprawnych.

To nie jest typowe przedsiębiorstwo, to biznes społeczny. Jego prowadzenie jest trudniejsze niż prowadzenie zwykłego biznesu, gdyż w polskim prawie te biznesy są traktowane równorzędnie, mimo że służą innym celom. Tu wszystko musi trwać dłużej, i nauka, i wdrożenie do pracy, i rozeznanie w umiejętnościach pracowników.

By oddać głos samemu Krzysztofowi Parolowi zacytujemy jego wypowiedź z wywiadu udzielonego Instytutowi Spraw Obywatelskich:

Ja czuję satysfakcję, jak patrzę na niektórych pracowników. Na przykład jeden z nich, który jest nadpobudliwy, wszędzie się wtrąca, ciągle się z kimś kłóci – można by powiedzieć, że się nie nadaje do zespołowej pracy. Ostatnio jednak zadzwoniła jego mama i powiedziała: „Panie Krzysztofie, jakie to szczęście, że on pracuje, bo jakby nie pracował, to wie Pan, jakie on by miał towarzystwo? On by tylko z tymi pijakami i złodziejami zszedł na złą drogę”. I to chyba jest kwintesencja tego wszystkiego. Wyrywamy tych ludzi albo z domów, z totalnego niebytu, albo z takich miejsc, które są dla nich niebezpieczne. A to są ludzie bardzo wrażliwi, łatwowierni i mogą być ofiarami różnych nadużyć.

Wypieki Spółdzielni Socjalnej „Piątkowska” zostały certyfikowane w 2020 r. Znakiem „Zakup Prospołeczny”, które przyznawaniem w woj. łódzkim zarządza Regionalne Centrum Polityki Społecznej. Produkty posiadające znak łączą w sobie łączenie dbałości o najwyższą jakość i wykorzystanie potencjału społecznego.

Z wielką przyjemnością rekomendujemy Krzysztofa Parola jako przedsiębiorcę zasłużonego dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości.


Zachęcamy do jeszcze bliższego zapoznania się z sylwetką Krzysztofa Parola:
https://www.piatkowska.org.pl/
https://owes.instytutsprawobywatelskich.pl/dzieje-sie/kluczowe-rozmowy-spoldzielnia-socjalna-piatkowska-o-biznesie-na-miare-potrzeb/
https://owes.instytutsprawobywatelskich.pl/dzieje-sie/piatkowska-spoldzielnia-na-piatke/
https://owes.instytutsprawobywatelskich.pl/dzieje-sie/centrum-klucz-na-regionalnym-forum-podmiotow-ekonomii-spolecznej-w-lodzi-relacja/

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną