Zmiana terminu szkolenia – Kto się czubi ten się lubi? O radzeniu sobie z konfliktem w organizacji – bezpłatne szkolenie w Łodzi

Uwaga – zmiana terminu szkolenia „Kto się czubi ten się lubi? O skutecznym radzeniu sobie z konfliktem w organizacji”. Nowy termin to 9 września 2017 r. 

Wydłużyliśmy również termin przyjmowania zgłoszeń na szkolenie – do 4 września do godz. 12:00.


Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Kto się czubi ten się lubi? O skutecznym radzeniu sobie z konfliktem w organizacji”, które odbędzie się w Łodzi w dniu 9 września 2017 r.

Termin: 9 września (sobota) 2017 r., godz. 9:00 – 17:00

Miejsce: Fundacja 11 Muz, ul. Piramowicza 11/13, Łódź

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej:

  • prowadzących działalność ekonomiczną (fundacji i stowarzyszeń zarejestrowanych w Rejestrze Przedsiębiorców i/lub prowadzących aktywną działalność odpłatną pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych i spółek non profit) oraz jednocześnie
  • zarejestrowanych na terenie subregionu I województwa łódzkiego, tj. powiatów łaskiego, zduńskowolskiego, łódzkiego-wschodniego, pabianickiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego i rawskiego.

W szkoleniu mogą wziąć udział pracownicy, współpracownicy i wolontariusze organizacji.


Skrócony program szkolenia:

  1. Konflikt – jego przyczyny i skutki (pozytywne i negatywne).
  2. Komunikacja przy zarządzaniu konfliktem w zespole i w organizacji.
  3. Zarządzanie konfliktem.
  4. Rozwiązywanie konfliktów.

Zapoznaj się z pełnym programem szkolenia (pdf)

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

Ponieważ konflikt jest nieodłączną częścią życia każdej organizacji. Może stanowić przyczynę napięcia, walki, a nawet rozpadu organizacji – albo być okazją do usuwania słabości, wzmacniania zespołu i rozwoju. To, który z tych scenariuszy się zrealizuje, zależy od umiejętności interpersonalnych członków zespołu, od świadomości, czym tak naprawdę jest konflikt i jak wykorzystać jego pojawienie się z pożytkiem dla organizacji.

Jaki jest cel szkolenia?

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktyczną wiedzą na temat źródeł oraz przebiegu konfliktu, jego możliwych skutków. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób efektywnie zarządzać konfliktem i jaką rolę w tym zakresie odgrywa komunikacja.


Szkolenie poprowadzi

Magda Doliwa-Górska – absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej oraz elitarnej Szkoły Przywództwa Igora Janke. Ukończyła Śląską Szkołę Trenerów oraz Akademię Coachingu (modele: Co-Active Essential i CoachWise), akredytowaną przez International Coach Federation – największą i najstarszą organizację zrzeszającą coachów na świecie. Członek Rady Programowej think-tanku Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO). Mentor w programie Youth Business Poland (2012) oraz w Akademii Przywództwa Liderów Oświaty. Jest coachem (m.in.) dla liderów, pierwszej w Polsce Kuźni Kampanierów. Udziela się, jako dydaktyk, przekazując swoją wiedzę i doświadczenie innym. Zrealizowała dotąd ponad 1000 godzin coachingu indywidualnego i trójstronnego. Odbyła ponad 200 godzin szkoleń właściwych dla coachingu. Od września 2016 r., z powodzeniem bierze udział w kolejnych etapach rekrutacji do prestiżowego, międzynarodowego programu mentoringowego #100CoachesProgram Marshalla Goldsmitha – światowego lidera w Executive Coachingu http://www.marshallgoldsmith.com/ Obszarem jej zainteresowań jest zawodowy i osobisty rozwój ludzi, w szczególności kobiet. Zarządzała ogólnopolskimi i międzynarodowymi kampaniami, których celem było wprowadzanie zmian w życiu społecznym.


Zgłoszenia przyjmujemy do 4 września do godz. 12:00.

Aby się zgłosić, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (doc) i podpisany (zeskanowany/ sfotografowany) przesłać na adres e-mail aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl do dn. 4 września 2017 r., godz. 12.00. Formularz można również dostarczyć pocztą (liczy się data wpływu) na adres: Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź. Zgłoszenie można także złożyć osobiście w biurze INSPRO w Łodzi przy ul. Pomorskiej 40 lub przesłać faxem na numer: 42 630 17 49.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenie max. 2 osób z jednej organizacji.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Aleksandra Podkońska: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 647 | 42 630 17 49


Ważne dokumenty:

Jeśli po raz pierwszy chcesz skorzystać ze wsparcia Centrum KLUCZ, zapoznaj się z regulaminem projektu. Wypełnij również formularze uczestnika projektu.

Regulamin udziału w projekcie (pdf)

Formularz Dane instytucji (doc)

Formularz Dane indywidualne (doc)

Pomoc de minimis

Usługi dla podmiotów prowadzących działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną i/lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców) objęte są udzieleniem pomocy de minimis. Jeśli reprezentujesz taki podmiot, wypełnij formularz informacji i oświadczenie oraz zapoznaj się ze wzorem umowy.

Formularz informacji (xls)

Oświadczenie (doc)

Umowa na usługi objęte udzieleniem pomocy de minimis (doc)

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną