Lista biznesplanów zatwierdzonych do dofinansowania

Poniżej prezentujemy ostateczną listę rankingową biznesplanów, złożonych przez uczestników IV naboru do projektu pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy”, które zostały zatwierdzone do dofinansowania.

Jednocześnie zawiadamiamy, że termin na zarejestrowanie działalności gospodarczej w CEIDG to 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia ostatecznej listy rankingowej biznesplanów zatwierdzonych do dofinansowania.

Numer identyfikacyjny biznesplanuOcena merytoryczna biznesplanu
Ekspert 1
Ocena merytoryczna biznesplanu
Ekspert 2
Ogólna
Punktacja
(liczby całkowite)*
Informacja o zatwierdzeniu biznesplanu do
dofinansowania
2/IV/202288 pkt82 pkt85 pktZatwierdzone do dofinansowania
5/IV/202282 pkt77 pkt80 pktZatwierdzone do dofinansowania
4/IV/202280 pkt78 pkt79 pktZatwierdzone do dofinansowania
6/IV/202281 pkt75 pkt78 pktZatwierdzone do dofinansowania
3/IV/202274 pkt81 pkt78 pktZatwierdzone do dofinansowania
1/IV/202273 pkt70 pkt72 pktZatwierdzone do dofinansowania

* wynik średniej arytmetycznej z dwóch ocen ekspertów oceniających, zaokrąglony do liczb całkowitych

Zobacz pełne zestawienie ocenionych biznesplanów.

Projekt pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną