Lista biznesplanów zatwierdzonych do dofinansowania

Poniżej prezentujemy ostateczną listę rankingową biznesplanów, złożonych przez uczestników V naboru do projektu pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy”, które zostały ocenione pod względem merytorycznym.

Do dofinansowania zostało skierowanych 6 biznesplanów. Dwa biznesplany z najniższą punktacją znalazły się na liście rezerwowej. Jednocześnie zawiadamiamy, że termin na zarejestrowanie działalności gospodarczej w CEIDG to 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia ostatecznej listy rankingowej biznesplanów zatwierdzonych do dofinansowania.

Numer identyfikacyjny biznesplanuOcena merytoryczna biznesplanu
Ekspert 1
Ocena merytoryczna biznesplanu
Ekspert 2
Ogólna
Punktacja
(liczby całkowite)*
Informacja o zatwierdzeniu biznesplanu do
dofinansowania
4/V/2022969897Ocena pozytywna -zatwierdzone do dofinansowania
8/V/2022969596Ocena pozytywna -zatwierdzone do dofinansowania
7/V/2022909894Ocena pozytywna -zatwierdzone do dofinansowania
1/V/2022959093Ocena pozytywna -zatwierdzone do dofinansowania
2/V/2022819789Ocena pozytywna -zatwierdzone do dofinansowania
3/V/2022918387Ocena pozytywna – zatwierdzone do dofinansowania
6/V/2022759585Ocena pozytywna-  lista rezerwowa**
5/V/2022798582Ocena pozytywna –  lista rezerwowa**
Projekt pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

* wynik średniej arytmetycznej z dwóch ocen ekspertów oceniających, zaokrąglony do liczb całkowitych

** pozytywna ocena merytoryczna – brak środków dotacyjnych do dofinansowania

Zobacz pełne zestawienie listy rankingowej biznesplanów zatwierdzonych do dofinansowania

Zobacz listę rezerwową

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną