Lista rankingowa biznesplanów po II naborze [AKTUALIZACJA]

W związku z przeprowadzeniem ponownej oceny merytorycznej biznesplanów, po złożeniu odwołań od pierwotnej oceny, przedstawiamy zaktualizowaną listę biznesplanów.

Ostatecznie dotację na stworzenie 26 miejsc pracy otrzyma 5 podmiotów. Zatrudnienie znajdą osoby długotrwale bezrobotne, z niepełnosprawnością lub w inny sposób dotknięte wykluczeniem społecznym.

Nowi pracownicy będą zajmować się działaniem w takich branżach, jak:

  • gastronomia,
  • usługi opiekuńcze,
  • działalność kulturalna,
  • sprzedaż produktów ekologicznych,
  • rzemiosło tradycyjne,
  • niszczenie dokumentów.

Zapoznaj się z aktualną listą rankingową biznesplanów

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną