Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych na miejsca pracy – lipiec 2021 (aktualizacja)

W dniu dzisiejszym publikujemy listę rankingową kandydatów – osób fizycznych, które złożyły formularze rekrutacyjne dotyczące utworzenia miejsc pracy w nowotworzonych PS oraz PES przekształcających się w PS.

Zapoznaj się z listą formularzy rekrutacyjnych.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną