Lista rankingowa po ocenie biznesplanów

Poniżej zamieszczamy ostateczną listę rankingową po procedurze odwoławczej od ocen merytorycznej zawartości biznesplanów. Już niedługo będziemy zapraszać na podpisanie umów dotacyjnych. Gratulujemy wszystkim, których biznesplany zostały ocenione pozytywnie.

Od dnia dzisiejszego uczestnicy projektu mają siedem dni kalendarzowych na zarejestrowanie swoich działalności w CEIDG. W razie wątpliwości bądź pytań służymy pomocą:

mailowo: dotacje@instytut.lodz.pl
telefonicznie: 519-300-648
osobiście: biuro projektu czynne: pon., śr. 10:00-18:00, wt, czw, pt, 8:00-16:00

Zestawienie zakwalifikowanych osób do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Zestawienie osób, których biznesplany zostały odrzucone

Projekt pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną