Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Albumie Dobrych Praktyk

Album Dobrych Praktyk „Wytwórnia Unijnych Pomysłów” przedstawia projekty, które uzyskały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Przykłady przedstawione w publikacji wskazują na różnorodność podejmowanych działań oraz skalę osiągniętych korzyści. Są dowodem na to, że dzięki dobrej diagnozie problemów, przemyślanej koncepcji i sprawnej realizacji przedsięwzięcia, można przyczynić się do poprawy sytuacji społeczno-zawodowej osób dotychczas wykluczonych z rynku pracy z uwagi m.in. na brak kwalifikacji, doświadczenia zawodowego, warunki rodzinne lub zdrowotne czy krzywdzące stereotypy.

Jednym z wyróżnionych w ten sposób projektów jest „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowany w partnerstwie trzech Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej: Centrum KLUCZ prowadzonego przez Instytut Spraw Obywatelskich, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS  oraz Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My. 

Zawsze twierdzimy, że o sukcesie naszych działań świadczą sukcesy organizacji, które wspieramy.  Dlatego w artykule „Ekonomia pomagania” oddaliśmy głos również podmiotom ekonomii społecznej – to nasi klienci najlepiej opiszą efekty naszego wsparcia.

Szczególnie ceniłem sobie bardzo przyjacielskie i partnerskie podejście pracowników. Spodobała mi się także różnorodność oferowanych form wsparcia ŁOWES. Dzięki temu, jako nowy na rynku podmiot, mogliśmy skorzystać z pomocy na wielu płaszczyznach. Od udziału w projekcie zmieniło się bardzo dużo – wyjaśnia Dominik Murawa, prezes Spółdzielni Socjalnej RESTART.

Aktualnie najbardziej pomocne jest dla nas doradztwo marketingowe – opowiadają założyciele Fundacji Kołobajki, Patrycja Zalejska i Kirył Konowałow – Doradcy z OWES zachwycają nas ogromną wiedzą i doświadczeniem, które zbierali przez lata i którymi chcą się z nami dzielić. Bardzo cenimy też ich ludzkie, pełne życzliwości podejście. Wiemy, że niezależnie od tego, z jakim problemem przyjdziemy, doradcy zrobią co w ich mocy, aby nas wesprzeć.

I chociaż obecny projekt kończy się 31 grudnia 2020 r., planujemy kontynuację działań ŁOWES. Liczymy, że i tym razem jego działalność wesprą środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Czasem potrzebny jest ktoś, kto spojrzy z lotu ptaka na organizację (to robią nasi doradcy) i pomoże dostrzec potencjał i zasoby, które pozostają w ukryciu. Dlatego w przyszłym roku warto skorzystać z naszego wsparcia i rozwijać swoją działalność harmonijnie, dbając o wszystkie aspekty.

Artykuł „Ekonomia pomagania” znajduje się na s. 71

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną