Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej – zgłoś swoje stoisko

W tym roku targi odbędą się 10 września 2022 r. w Parku Miejskim w Zgierzu (ul. Piątkowska 32). Targi będą imprezą towarzyszącą wydarzeniu pod nazwą Pożegnanie Lata.

O Łódzkich Targach Ekonomii Społecznej

W targach weźmie udział sześćdziesiąt podmiotów ekonomii społecznej naszego regionu. W jednym miejscu prezentować się będą przedsiębiorcy społeczni, którzy działają w naszym regionie tworząc nowe miejsca pracy, działając na rzecz aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem (z powodu niepełnosprawności, trudnej sytuacji życiowej, choroby), wspierając poprzez rehabilitację społeczną i zdrowotną, angażują się w różnego rodzaju inicjatywy – integrują środowisko lokalne, przeciwdziałają dyskryminacji i przełamują opory społeczne, promują postawy obywatelskie.

Organizatorem targów jest Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”.

Organizatorzy Targów oferują BEZPŁATNIE:

  • stoisko wystawiennicze o wymiarach ok. 3 m x 3 m
  • podłączenie do prądu na stoisku
  • stolik wraz z krzesłami (3 sztuki)
  • stojak na ulotki
  • wywóz odpadów
  • ochronę bezpieczeństwa i porządku w trakcie imprezy
  • opiekę medyczną
  • obsługę techniczną oraz organizacyjną
  • promocję Wystawcy w bezpłatnym biuletynie targowym (rozdawanym osobom odwiedzającym Targi).

Jak zgłosić udział?

Aby zgłosić się na targi w charakterze Wystawcy należy wypełnić formularz zgłoszeniowych dostępny na stronie Stowarzyszenia „Ja-Ty-My” najpóźniej do dnia 29 lipca 2022 roku. Formularz należy przesłać na adres podany na w/w stronie.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną