Marzec w Centrum KLUCZ – bezpłatne warsztaty i szkolenie

W marcu przyroda budzi się do życia. W Centrum KLUCZ rozpoczynamy marzec z dawką energetyzujących warsztatów i szkoleń.

Warsztaty biznesowe

Stabilna organizacja to taka, która mądrze pozyskuje fundusze i mądrze zarządza dokumentami. O tym, jak budować stabilność organizacji dowiesz się na warsztatach biznesowych. W poniższej tabeli możesz sprawdzić, gdzie się spotykamy!

WARSZTAT TERMIN MIEJSCE
Obowiązkowa dokumentacja w organizacji 30.03.2017 r., godz. 9-12 Zduńska Wola
Obowiązkowa dokumentacja w organizacji 31.03.2017 r., godz. 9-12 Łódź (ul. Pomorska 40)
Pozyskiwanie funduszy – czyli o budowaniu stabilnej organizacji 30.03.2017 r., godz. 13.30-17.30 Łódź (ul. Pomorska 40)
Rozwijanie działalności gospodarczej w PES, czyli jak zarabiać z głową 30.03.2017 r., godz. 14-17 Tomaszów Mazowiecki

Przeczytaj więcej o warsztatach i sprawdź, jak się zgłosić


Bezpłatne szkolenie „Marketing internetowy dla podmiotów ekonomii społecznej”

Termin: 22 marca (środa) – 23 marca (czwartek), godz. 9-17

Miejsce: 11 Muz, Piramowicza 11/13, Łódź

Skrócony program szkolenia:

 • Marka mojej organizacji a marketing internetowy
 • Strona www – wizytówka Twojej organizacji
 • 6 zasad dobrej strony www w praktyce
 • E-mail marketing: jak zacząć i kontynuować
 • Piszemy skuteczny mailing
 • Rewolucja social media
 • Komunikacja w social media
 • Monitoring marki w internecie

Szkolenie poprowadzi Maria Jaraszek.

Podczas szkolenia poznasz w teorii i praktyce narzędzia marketingowe w Internecie.

Przeczytaj więcej o szkoleniu i sprawdź, jak się zgłosić. 


W marcu ruszamy z III edycją konkursu „Pakiet dla społecznych rakiet”, w którym można ubiegać się o pakiet rozwojowy o wartości do 5.000 zł brutto.

Dla kogo jest ten konkurs?

 • dla grup nieformalnych, czyli minimum trzech osób, które zamierzają utworzyć podmiot ekonomii społecznej (np. stowarzyszenie, fundację, spółdzielnię socjalną),
 • stowarzyszeń i fundacji nieprowadzących działalności ekonomicznej (nieprowadzących aktywnej działalności odpłatnej pożytku publicznego i nie wpisanych do Rejestru Przedsiębiorców w KRS), ale zamierzających ją podjąć.

Dowiedz się więcej i sprawdź, jak zdobyć pakiet. 


Warsztat „Sprawozdawczość finansowa podmiotów ekonomii społecznej za 2016 rok”

Termin: 13.03.2017 r. w godz. 9.00-12.00

Miejsce: Urząd Gminy w Nowosolnej

W ramach warsztatu przedstawiona zostanie niezbędna wiedza, ułatwiająca przygotowanie sprawozdania finansowego w podmiocie ekonomii społeczne (fundacji, stowarzyszeniu, spółdzielni socjalnej, spółce non profit) z uwzględnieniem najnowszych zmian. Podczas warsztatu omówione zostaną najważniejsze zmiany w rachunkowości podmiotów ekonomii społecznej, w tym istota tworzenia rachunku zysków i strat, bilansu oraz innych dokumentów. Warsztat wprowadzi uczestników w temat źródeł finansowania i rachunkowości.

Plan warsztatu

 • Rachunkowość organizacji pozarządowych.
 • Rachunkowe wyodrębnienie działalności statutowej i gospodarczej.
 • Różnice pomiędzy działalnością nieodpłatną, odpłatną i gospodarczą.
 • Ustalenie przychodów, kosztów i wyniku finansowego na działalności nieodpłatnej, odpłatanej i gospodarczej.
 • Sprawozdanie finansowe za 2016r.
 • Zasady sporządzania sprawozdania finansowego dla mikro i małych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
 • Zasady przygotowania sprawozdania finansowego na bazie załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.
 • Modyfikacja treści rachunku zysków i strat na podstawie ustawy o rachunkowości uwzględniająca działalność statutową i gospodarczą.
 • Sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego w świetle obowiązujących przepisów.
 • Sprawozdanie finansowe a rozliczenie z fiskusem.
 • Sprawozdanie finansowe a CIT w organizacjach pozarządowych.

Warsztat poprowadzi

Justyna Bartosiewicz – absolwentka studiów magisterskich z zakresu finansów publicznych i podatków, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowość, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Skończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe „Menager Ekonomii Społecznej”.

Justyna Bartosiewicz, jako ekspert w zakresie oceny projektów EFS POWER, posiada certyfikaty Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju potwierdzający zakończenie szkoleń i zdanie egzaminu w obszarze kwalifikowalności wydatków oraz wytycznych w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014 – 2020.

Autorka publikacji poświęconych tematyce aspektów prawnych, rachunkowych i podatkowych oraz dotyczących podmiotów ekonomii społecznej i pomocy publicznej.

Trener, wykładowca i doradca.

Jest prezesem dwóch spółek oraz Fundacji, posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów (certyfikat nr 56325/2012), zajmuje się przede wszystkim rachunkową i podatkową obsługą podmiotów ekonomii społecznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w Urzędzie Miasta Katowice,. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Aby zgłosić się na warsztat, należy wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy.

 

Nie możesz uczestniczyć w warsztacie w podanym terminie? Skontaktuj się z nami – umówimy Cię na indywidualne spotkanie z naszym doradcą:

Aleksandra Podkońska e-mail: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl | tel. 519 300 647

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną