Mikrogranty na walkę z COVID-19 w województwie łódzkim

Rozpoczął się nabór ofert na realizację zadań publicznych, które pomogą przeciwdziałać epidemii koronawirusa. Zarząd Województwa Łódzkiego przekazał na ten cel 300.000 zł. 

Organizacje pozarządowe z woj. łódzkiego mogą składać wnioski w następujących zakresach tematycznych:

  • wspomaganie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
  • kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego,
  • polityka społeczna,
  • ochrona i promocja zdrowia,
  • kultura fizyczna i sport,
  • turystyka i krajoznawstwo,
  • ochrona środowiska,
  • wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
  • działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Minimalna kwota dofinansowania to 1.000 zł, maksymalna – 5.000 zł. Wkład własny może być wniesiony w formie osobowej lub rzeczowej. Koszty obsługi zadania publicznego mogą wynieść maksymalnie 10% kwoty dotacji.

Nabór wniosków będzie prowadzony w trybie ciągłym, do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel.

>>Zapoznaj się z zasadami i złóż wniosek<<

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną