MSWiA wycofało się z prac na nowelizacją ustawy o zbiórkach publicznych

Wielki sukces! W piątek, 16 marca, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wycofało się z prac nad proponowaną nowelizacją ustawy o zbiórkach publicznych.

Od 7 marca, z inicjatywy Akcji Demokracji, Forum Darczyńców w Polsce, Fundacji im. Stefana Batorego, Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Fundacji Greenpeace Polska, Fundacji Anny Dymnej “Mimo Wszystko”, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Regionalnego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, UNICEF Polska, Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, zbierano równoległe podpisy pod dwoma apelami do MSWiA ws. zaprzestania prac nad wprowadzeniem nowelizacji ustawy o zbiórkach publicznych. Pod jednym mogły podpisywać się wyłącznie organizacje – do wspólnej koalicji przystąpiło ok. 600 organizacji (w tym również Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO), pod drugim – osoby indywidualne. Przeciwko wprowadzeniu zmian podpisało się ponad 110 tys. osób. To wielki sukces trzeciego sektora działającego wspólnie z obywatelami!

Przypomnijmy: propozycje zmian wysunięte przez MSWiA zakładały m.in. możliwość odmowy lub zablokowania prowadzenia zbiórki publicznej oraz zmiany przeznaczenia zebranych w niej środków – w oparciu o niejasne i podlegające szerokiej interpretacji kryteria.

Zapoznaj się z treścią apelu

Zapoznaj się z treścią oświadczenia MSWiA

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną