Nabór do 12. edycji Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia

Do 24 lipca 2023 r. podmioty ekonomii społecznej mogą zgłaszać swoje kandydatury w 12. edycji Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych.

Kto może wystartować w Konkursie?

  • organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

UWAGA: nie jest wystarczający zapis w statucie organizacji o możliwości prowadzenia działalności gospodarczej

UWAGA: do udziału w Konkursie nie będą przyjmowane podmioty prowadzące wyłącznie działalność odpłatną pożytku publicznego

  • organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) prowadzące zakład aktywności zawodowej na podstawie odrębnych właściwych przepisów prawa;
  • spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych;
  • spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz spółdzielnie socjalne osób prawnych;
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, prowadzące zakład aktywności zawodowej;
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

UWAGA: w Konkursie nie mogą brać udziału zakłady aktywności zawodowej prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Udział w Konkursie mogą wziąć podmioty, które są zarejestrowane od co najmniej 12 miesięcy i zamknęły co najmniej jeden rok obrotowy.

Do udziału w konkursie NIE JEST wymagane posiadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego nadawanego przez wojewodę na bazie ustawy o ekonomii społecznej.

Nagrody

  • Nagroda Główna: nie mniej niż 15.000 zł
  • Pomysł na rozwój: nie mniej niż 10.000 zł
  • Odkrycie Roku: nie mniej niż 5.000 zł
  • Nagroda Publiczności: nie mniej niż 5.000 zł

Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Nominacje mogą zgłosić osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje gospodarcze, jednostki organizacyjne (także samorządowe) oraz wszelkie inne podmioty działające zgodnie z polskim prawem. Zgłoszenia należy przesyłać do 24 lipca 2023 r. za pośrednictwem formularza.

Dowiedz się więcej: konkurs-es.pl


Potrzebujesz pomocy w wypełnieniu zgłoszenia? Odezwij się do naszych doradców:

Dla organizacji pozarządowych z Łodzi, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą i/lub prowadzą aktywnie działalność odpłatną:

Dla organizacji pozarządowych z jednego z 7 powiatów województwa łódzkiego: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego:

Karolina Fijołek

Karolina Fijołek-Głowacka

e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl
tel.  512 034 281

Michał Juszczak

Michał Juszczak

e-mail: michal.juszczak@instytut.lodz.pl,

tel. 519 300 642

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną