Nabór zgłoszeń do 7. edycji Konkursu [eS] na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku

Do 16 lipca 2017 r. trwa nabór aplikacji do 7. edycji konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku.

W tegorocznej edycji konkursu nagrody będą przyznane w 7 kategoriach:

 • Nagroda Główna i tytuł Przedsiębiorstwa Społecznego Roku ufundowana przez Fundację Crédit Coopératif,
 • Nagroda „Pomysł na Rozwój” ufundowana przez Fundację BGK,
 • Nagroda „Odkrycie Roku” ufundowana przez TISE,
 • Nagroda ANG za najlepszą komunikację,
 • Nagroda mentoringu PwC (jedyna nagroda niefinansowa),
 • 3 wyróżnienia TISE.

Przyznana zostanie także Nagroda Publiczności – po raz pierwszy ta nagroda będzie miała wymiar finansowy.

Dlaczego warto aplikować?

Warto zgłosić się do tego konkursu ponieważ… można wygrać 🙂 Zwycięzcy, oprócz statuetek, otrzymują także nagrody finansowe, które mogą spożytkować zgodnie z własnymi potrzebami – nagroda ma przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa.  Kolejny powód to możliwość spotkania z ekspertami w dziedzinie przedsiębiorczości społecznej. I ostatni powód to możliwość spotkania innych przedsiębiorców społecznych podczas gali wręczenia nagród.

Dodatkowo, przedsiębiorstwa, które znajdą się w gronie finalistów konkursu, otrzymują prawo do posługiwania się Znakiem [eS].

Zarówno Znak [eS], jak i nagrody Konkursu [eS] potwierdzają najwyższą jakość produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorców społecznych. Dodatkowo, wyróżniają one tych, którzy odnoszą sukces zarówno w działalności biznesowej, jak i społecznej.

Kto może ubiegać się o nagrodę w Konkursie [eS]?

 • organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) faktycznie prowadzące działalność gospodarczą;
 • organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) prowadzące zakład aktywności zawodowej;
 • spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych;
 • spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz spółdzielnie socjalne osób prawnych;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego innych Kościołów w Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzące działalność gospodarczą i/lub prowadzące zakład aktywności zawodowej;
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Formularz aplikacyjny, składający się z 7 pytań, znajduje się na stronie internetowej Konkursu [eS].

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną