Nagrody za wysoką frekwencję w wyborach parlamentarnych

Koła gospodyń, orkiestry dęte i kluby sportowe w 2026 gminach i straże w 303 samorządach w kraju. To właśnie do nich w najbliższym czasie spłyną środki w ramach nagrody za wysoką frekwencję w wyborach parlamentarnych. 60% uprawnionych do głosowania – to poprzeczka, którą postawiono przed gminami mającymi do 20 tys. mieszkańców. Po wyborach zapanowała radość, ale razem z nią przychodzą inne obowiązki.

250 tys. zł dla kół gospodyń wiejskich i orkiestr dętych za frekwencję ponad 60% wyborach

Kwalifikują się do tego prawie wszystkie gminy mające poniżej 20 tys. mieszkańców. 250 tys. złotych zostanie podzielonych pomiędzy wszystkie koła gospodyń wiejskich w danym samorządzie, zarejestrowane w ARiMR oraz dla orkiestr dętych. Podobną kwotę przygotowano dla klubów sportowych. Póki co najwięcej wiadomo w sprawie KGW.

W powiatach obsługiwanych przez nasz OWES podział środków dla KGW wygląda następująco:

  • gmina Widawa: 23 koła otrzymają po 10 869 zł,
  • gminy: Andrespol, Nowosolna, Sławno, Budziszewice, Czerniewice i Inowłódz: koła otrzymają po 125 tys. zł,
  • gminy Ksawerów i Żelechlinek: po 250 tys. zł.

Obowiązek pełnej księgowości po przekroczeniu 100 tys. zł przychodu

KGW, które otrzymają środki w kwocie pow. 100.000 zł muszą jednak pamiętać o tym, że po przekroczeniu tej kwoty muszą zmienić sposób prowadzenia swoich finansów. Warto o tym porozmawiać już teraz ze swoją księgową! Zgodnie z art. 10a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacja musi poinformować urząd o wyborze (lub rezygnacji) z uproszczonej ewidencji w ciągu pierwszego miesiąca nowego roku podatkowego. W przypadku organizacji, których rok obrotowy zgadza się z rokiem kalendarzowym (a jest ich większość) termin zgłoszenia upływa 31 stycznia.

Milion zł budżetu obywatelskiego na dowolny cel dla gminy za największą w powiecie frekwencje w wyborach

Środki, z których skorzystać będą mogli mieszkańcy oraz organizacje pozarządowe, trafią do wspieranych przez nas gmin:

  • powiat łaski – Gmina Wodzierady,
  • powiat łódzki wschodni – Gmina Nowosolna,
  • powiat opoczyński – Gmina Paradyż,
  • powiat pabianicki – Gmina Pabianice,
  • powiat rawski – m. Rawa Mazowiecka,
  • powiat tomaszowski – Gmina Tomaszów Mazowiecki,
  • powiat zduńskowolski – Gmina Zduńska Wola.

Przeczytaj więcej:

Pełna księgowość czyli stosowanie ustawy o rachunkowości

Mieszkańcy czekają na przelewy. Nawet 2,5 mln zł premii za frekwencję

Masz pytania? Skontaktuj się z doradcą odpowiedzialnym za Twój powiat!

powiaty: łaski, łódzki-wschodni

Ilona Sobul

ilona.sobul@instytut.lodz.pl

tel. 602 536 972

powiaty: opoczyński, rawski

Marek Patyk

Marek Patyk

marek.patyk@instytut.lodz.pl

tel. 519 300 641

powiat pabianicki

Anna Zajda-Czapińska

anna.zajda@instytut.lodz.pl

tel. 519 300 639

powiaty: tomaszowski i zduńskowolski

Małgorzata Stępień-Dudek

Małgorzata Stępień-Dudek

malgorzata.stepien@instytut.lodz.pl

tel. 790 306 686

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną