Nasza przedstawicielka w Wojewódzkiej Radzie działalności Pożytku Publicznego

Karolina Fijołek-Głowacka, doradczyni w Centrum KLUCZ, otrzymała nominację na członka Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji przypadającej na lata 2022-2025.

W swoim zgłoszeniu jako działania i tematy, które chce podjąć w ramach swojej pracy w Radzie wymienia:

  1. Uspójnienienie działań na poziomie wojewódzkim w obszarach wspierania pożytku publicznego i ekonomii społecznej, które na poziomie ustawowo-formalnym niejako „nie widzą się nawzajem”, a w praktyce ich przedmiotem są organizacje pozarządowe, zatem powinny się uzupełniać.
  2. Zadbanie o dostrzeżenie potrzeb sektora społecznego w zakresie wzmacniania ich potencjału organizacyjno-infrastrukturalnego, np. w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-27 lub zagospodarowania innych środków finansowych.
  3. Podjęcie dyskusji na poziomie regionalnym i ponadregionalnym o konieczności doprecyzowania w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zapisów dot. działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej – pod kątem wzmacniania procesów ekonomizacji i uniezależniania się finansowego NGO od grantów.
  4. Omówienie możliwości udziału NGO w procesach sprawiedliwej transformacji.

Oprócz tych tematów Karolina Fijołek-Głowacka chętnie zajmie się sprawami zgłaszanymi przez Państwa – zapraszamy do kontaktu mailowego karolina.fijolek@instytut.lodz.pl lub telefonicznego 512 034 281.

Zapoznaj się z pełnym zgłoszeniem

Zapoznaj się z zaproszeniem na I posiedzenie Rady

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną