Nasze wsparcie dla rozwoju ekonomii społecznej na lata 2018-2020 – sprawdź ofertę!

Przed nami kolejne trzy lata z przedsiębiorczością społeczną. Chcesz założyć organizację pozarządową? Utworzyć miejsce pracy w fundacji, stowarzyszeniu, spółdzielni socjalnej? Potrzebujesz doradztwa lub specjalistycznych usług? Sprawdź, co przygotowujemy dla osób zainteresowanych przedsiębiorczością społeczną oraz dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej.

W 7 powiatach województwa łódzkiego – łaskim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, tomaszowskim, rawskim, zduńskowolskim przygotowaliśmy szeroką ofertę doradztw, szkoleń oraz dotacje na tworzenie miejsc pracy.

Dla kogo?:

 • dla osób indywidualnych/grup nieformalnych, które planują założyć podmiot ekonomii społecznej (fundację, stowarzyszenie, spółdzielnię socjalną, spółkę not for profit),
 • dla organizacji, które planują rozpocząć lub rozwijać działalność odpłatną i/lub gospodarczą,
 • dla przedsiębiorstw społecznych,
 • dla przedstawicieli administracji lokalnej zainteresowanych rozwijaniem przedsiębiorczości społecznej w gminie lub powiecie.

Co oferujemy?:

 • wsparcie w tworzeniu partnerstw i budowaniu przyjaznego klimatu dla rozwoju ekonomii społecznej w Waszych gminach i powiatach,
 • szkolenia z zakresu tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej,
 • doradztwa indywidualne i grupowe z zakresu prawa, finansów, księgowości, zamówień publicznych, marketingu i biznesowego podejścia do prowadzenia podmiotu,
 • dotacje na utworzenie miejsc pracy (finansowe wsparcie inwestycyjne oraz pomostowe),
 • usługi specjalistyczne i pakiety rozwojowe– w ramach których możemy przygotowywać m.in. logotypy i strony internetowe, projektować materiały promocyjne, a także świadczyć usługi poligraficzne,
 • wizyty studyjne,
 • spotkania w ramach Forów Liderów Ekonomii Społecznej.

Zapoznaj się z ofertą Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ 


W Łodzi przygotowaliśmy ofertę doradztw, usług oraz coachingu dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej.

Dla kogo?:

 • dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej (fundacje, stowarzyszenia, spółki non profit) prowadzące działalność ekonomiczną (tj. odpłatną statutową i/lub gospodarczą),
 • dla przedsiębiorstw społecznych.

Co oferujemy?:

 • doradztwa indywidualne i grupowe z zakresu prawa, finansów, księgowości, zamówień publicznych, marketingu i biznesowego podejścia do prowadzenia podmiotu;
 • usługi specjalistyczne, w ramach których możemy przygotowywać m.in. logotypy i strony internetowe, projektować materiały promocyjne, a także świadczyć usługi poligraficzne,
 • coaching dla liderów podmiotów ekonomii społecznej.

Zapoznaj się z ofertą Łódzkiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną