Nasze wsparcie dla rozwoju ekonomii społecznej na lata 2021-2023 – sprawdź ofertę!

Rozpoczynamy kolejne trzy lata działań wspierających ekonomię społeczną w woj. łódzkim. Chcesz założyć organizację pozarządową? Planujesz utworzyć miejsce pracy w fundacji, stowarzyszeniu, spółdzielni socjalnej? Potrzebujesz doradztwa lub specjalistycznych usług?

Sprawdź, co przygotowujemy dla osób zainteresowanych przedsiębiorczością społeczną oraz dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej:

W 7 powiatach województwa łódzkiego – łaskim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, tomaszowskim, rawskim, zduńskowolskim przygotowaliśmy szeroką ofertę doradztw, szkoleń oraz dotacje na tworzenie miejsc pracy.

Dla kogo?:

 • dla osób indywidualnych/grup nieformalnych, które planują założyć podmiot ekonomii społecznej (fundację, stowarzyszenie, spółdzielnię socjalną, spółkę not for profit),
 • dla organizacji, które planują rozpocząć lub rozwijać działalność odpłatną i/lub gospodarczą,
 • dla przedsiębiorstw społecznych,
 • dla przedstawicieli administracji lokalnej zainteresowanych rozwijaniem przedsiębiorczości społecznej w gminie lub powiecie.

Co oferujemy?:

 • wsparcie w tworzeniu partnerstw i budowaniu przyjaznego klimatu dla rozwoju ekonomii społecznej w Waszych gminach i powiatach,
 • szkolenia z zakresu tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej,
 • doradztwa indywidualne i grupowe z zakresu prawa, finansów, księgowości, zamówień publicznych, marketingu i biznesowego podejścia do prowadzenia podmiotu,
 • dotacje na utworzenie miejsc pracy (finansowe wsparcie inwestycyjne oraz pomostowe),
 • usługi specjalistyczne i pakiety rozwojowe (możliwość sfinansowania usług promocyjnych lub drobnych zakupów wspierających Waszą działalność),
 • spotkania w ramach Forów Liderów Ekonomii Społecznej.

W Łodzi przygotowaliśmy ofertę doradztw, usług oraz coachingu dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej.

Dla kogo?:

 • dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej (fundacje, stowarzyszenia, spółki non profit) prowadzące działalność ekonomiczną (tj. odpłatną statutową i/lub gospodarczą),
 • dla przedsiębiorstw społecznych.

Co oferujemy?:

 • doradztwa indywidualne i grupowe z zakresu prawa, finansów, księgowości, zamówień publicznych, marketingu i biznesowego podejścia do prowadzenia podmiotu;
 • usługi specjalistyczne (możliwość sfinansowania usług promocyjnych lub drobnych zakupów wspierających Waszą działalność, w tym sfinansowanie lustracji spółdzielni socjalnych),
 • coaching dla liderów lub całych zespołów Waszych organizacji,
 • spotkania sieciujące 2 razy w roku.

Zależy nam na jak najlepszym dopasowaniu naszych usług do Twoich potrzeb. Wypełnij ankietę i daj nam znać, czego potrzebujecie: Ty i Twoja organizacja w 2021 roku.


Wkrótce przekażemy więcej informacji o naszej ofercie. Jeśli już czujesz się zachęcona/-ny do kontaktu z nami – odezwij się do naszych doradców:

Karolina FijołekPodmioty ekonomii społecznej zarejestrowane w Łodzi, prowadzące działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców)Karolina Fijołek-Głowacka, e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel.  512 034 281.

 

 

 

Justyna MatusiakPodmioty ekonomii społecznej i jednostki samorządu terytorialnego z powiatów: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego: Justyna Matusiak, e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl; tel. 504 388 885.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną