Nowa nazwa – ta sama misja

W 2024 roku przyszedł czas na zmiany w inicjatywie Centrum KLUCZ prowadzonej przez Instytut Spraw Obywatelskich. Od 1 stycznia 2024 roku nasze działania na rzecz sprawiedliwości społecznej prowadzimy pod szyldem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Instytutu Spraw Obywatelskich (którym od 2011 roku de facto jesteśmy). Zmieniamy nazwę, ale misja pozostaje ta sama.

Dlaczego się zmieniamy?

Odpowiadamy na potrzeby naszych odbiorców, którzy gubili się w gąszczu nazw i szyldów. Chcemy, aby nasza identyfikacja była jednoznaczna i zrozumiała dla Was. Tylko tyle i aż tyle.

Wciąż będziemy wzmacniać sektor pozarządowy, rozwijać przedsiębiorczość społeczną i wspierać wspólnoty lokalne. Od 2011 r. wsparliśmy utworzenie miejsc pracy dla 234 osób, które były najbardziej oddalone od rynku pracy: z powodu długotrwałego bezrobocia, niepełnosprawności czy chorób psychicznych. Wiele z tych osób wciąż zajmuje utworzone dla nich stanowiska, a część – podjęła pracę na tzw. otwartym rynku pracy. 

Ucząc, jak się „stowarzyszać” wsparliśmy powstanie 79 organizacji pozarządowych – fundacji, stowarzyszeń, ale też nieco mniej popularnych spółdzielni socjalnych czy spółek z o.o. not for profit. 

Nie byłoby to możliwe bez wsparcia doradczego, które oferujemy właściwie bez przerwy przez 12 lat:

Zmieniamy nazwę, ale nie zmieniamy siebie – wciąż możecie do nas dzwonić, pisać, przychodzić z pytaniami. Jak zawsze odpowiemy, poradzimy i wesprzemy.

Więcej o zmianie przeczytasz w nowym numerze Tygodnika Spraw Obywatelskich:

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną