„Nowa wiedza – zlecanie usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej” – szkolenia dla samorządowców

Zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) do udziału w szkoleniach w ramach projektu „Nowa wiedza – zlecanie usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej”, który realizują Caritas Archidiecezji Przemyskiej z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza. 

Celem projektu zwiększenie liczby zlecanych/powierzanych przez JST usług społecznych użyteczności publicznej podmiotom ekonomii społecznej (PES), w tym przedsiębiorstwom społecznym.

W ramach programu edukacyjnego przewidziano następujące działania:

  • 4-dniowe szkolenia (w formie zdalnej),
  • profesjonalne doradztwo w wymiarze min. 5 godzin dla każdego JST,
  • wizyty studyjne w PES na terenie Państwa województwa.

Efektem udziału w programie jest wypracowanie dla każdego JST Planu zwiększenia liczby zlecanych usług społecznych użyteczności publicznej podmiotom ekonomii społecznej, obejmującego perspektywę co najmniej 1 roku budżetowego.

Realizacja programu edukacyjnego rozpoczyna się w czerwcu 2020r.

Działania w ramach programu będą realizowane przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę trenerów i doradców. Udział w programie jest bezpłatny.

Projekt skierowany jest do jednostek samorządów terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych prawnie wyodrębnionych lub niemających podmiotowości, stowarzyszeń i związków jednostek samorządu terytorialnego z obszaru całej Polski oraz ich pracowników, a w szczególności do:

  • pracowników zajmujących się tematyką zamówień publicznych w Urzędzie Gminy, tj. kierownicy wydziałów i podlegli im pracownicy,
  • przedstawicieli władz JST szczebla gminnego, powiatowego, w tym.: skarbników, sekretarzy, wójtów i ich zastępców, burmistrzów i ich zastępców, starostów i ich zastępców oraz pozostałych przedstawicieli oddelegowanych przez JST,
  • księgowych,
  • pełnomocników do spraw organizacji pozarządowych, którzy na co dzień zajmują się współpracą między JST a organizacjami pozarządowymi,
  • kierowników oraz pracowników jednostek organizacyjnych gmin/miasta/ powiatu,
  • innych pracowników oddelegowanych przez JST, którzy w swojej pracy będą wykorzystywać zdobytą podczas szkoleń i doradztwa wiedzę,
  • przedstawicieli Stowarzyszeń JST, przedstawicieli Związków JST.

Więcej informacji i dokumenty aplikacyjne znajdują się na stronach:

„Nowa wiedza – zlecanie usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej” – pap.rzeszow.pl

„Nowa wiedza – zlecanie usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej” – przemysl.caritas.pl

Zapoznaj się z ulotką projektu

Informacji o projekcie udziela 

Joanna Ziobro – Opiekun regionalny JST na województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie, łódzkie, tel. 517 085 293, e-mail: jziobro@pap.rzeszow.pl

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną