Nowe funkcjonalności Platformy e-Zamówienia

Od wielu lat trwa proces elektronizacji zamówień publicznych w Polsce. W 2018 został wprowadzony miniPortal – ogólnodostępne narzędzie do składania ofert i elektronicznej komunikacji w postępowaniu o udzielanie zamówień publicznych. Jak się okazuje to narzędzie było rozwiązaniem tymczasowym, ponieważ zamawiający mogą już korzystać z Platformy e-Zamówienia, dzięki modułowi składania ofert i wniosków. Platforma zastąpi miniPortal.

Z poziomu miniPortalu można jeszcze wszcząć postępowania do 31 grudnia 2022 roku. Termin został przesunięty z 1 września na koniec roku, aby umożliwić uczestnikom rynku lepsze zaznajomienie się z licznymi funkcjonalnościami Platformy i sprawniejsze przejście na rozwiązanie docelowe.

Platforma e-Zamówienia – najważniejsze informacje

Platforma e-Zamówienia ma wspierać proces udzielania zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Narzędzia udostępniane na Platformie zwiększają dostęp do informacji dla wykonawców o prowadzonych postępowaniach krajowych i unijnych – w jednym miejscu otrzymują dostęp do wszystkich ogłoszeń oraz pozostałych informacji o postępowaniach. Mogą też przesyłać oferty na ujednoliconym i ustandaryzowanym formularzu ofertowym (interaktywny pdf). Po stronie zamawiającego będzie uszczegółowienie pól wypełnianych przez wykonawcę na etapie przygotowania zamówienia.  

Jeśli zamawiający zdecyduje się na realizację postępowania na Platformie e-Zamówienia, to nie będzie mógł wskazać innego miejsca, gdzie prowadzi postępowanie, np. miniPortal. Należy używać jednego, wybranego narzędzia, przy pomocy którego zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami i otrzymywał od nich oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Platforma e-Zamówienia – instrukcja obsługi

Planując zamówienia polecamy skorzystać z komponentu edukacyjnego dostępnego na platformie e-zamówień: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/.

W poszczególnych zakładkach są przewodniki dot. planowania postępowania, ogłoszeń, funkcjonalności filtrów czy komunikacji w postępowaniu. Platforma jest rozbudowanym narzędziem, dlatego lepiej nie zwlekać i stopniowo zapoznawać się z jej możliwościami.  

Przygotowała Marta Stępniak, specjalista ds. zamówień publicznych


Chcesz skorzystać z zamówień publicznych jako wykonawca lub zamawiający? Skontaktuj się z naszymi doradcami:

Dla organizacji pozarządowych z Łodzi, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą i/lub prowadzą aktywnie działalność odpłatną:

Dla organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego z jednego z 7 powiatów województwa łódzkiego: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego:

Karolina Fijołek

Karolina Fijołek-Głowacka

e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl
tel.  512 034 281

Michał Juszczak

Michał Juszczak

e-mail: michal.juszczak@instytut.lodz.pl,

tel. 519 300 642

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną