Nowe miejsca pracy w Twoim powiecie!

Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ realizuje działania związane ze wsparciem ekonomii społecznej w województwie łódzkim.

CO ROBIMY

Wspieramy zakładanie nowych oraz profesjonalizację istniejących podmiotów ekonomii społecznej:

 • Tworzymy przestrzeń dla aktywności w społecznościach lokalnych.
 • Udzielamy kompleksowego wsparcia doradczego (prawnego, finansowego, biznesowego), szkoleniowego oraz finansowego na tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej.
 • Pomagamy w rozwoju już istniejącym przedsiębiorstwom społecznym.

DLA KOGO:

Do korzystania z usług zapraszamy:

 • Osoby indywidualne chcące utworzyć miejsce pracy w przedsiębiorstwie społecznym.
 • Grupy nieformalne.
 • Podmioty ekonomii społecznej, np. organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia), spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej, spółki handlowe, które nie są nastawione na zysk, centra integracji społecznej.

Działamy w szczególności w powiatach: łaskim, zduńskowolskim, pabianickim, łódzkim wschodnim, tomaszowskim, rawskim, opoczyńskim oraz na ternie m. Łódź.

Myślisz o utworzeniu podmiotu ekonomii społecznej? Skorzystaj z bezpłatnego wsparcia:

 • Działań animacyjnych, w tym m.in. sieciowanie, nawiązywanie kontaktów celem tworzenia partnerstw i inicjatyw na rzecz ekonomii społecznej.
 • Doradztwa indywidualnego i grupowego z zakresu: prawa, finansów czy biznesowego.
 • Szkoleń z zakresu inicjowania powstawania nowych podmiotów ekonomii społecznej.
 • Pakietów rozwojowych, w ramach których sfinansujesz np. usługi poligraficzne, wejścia na wydarzenia branżowe, zakup publikacji.
 • Coachingu, który pomoże Ci rozwinąć skrzydła.
 • Weź udział w Forum Liderów Ekonomii Społecznej i dowiedz się, co możesz zrobić w ramach przedsiębiorczości społecznej.

Chcesz utworzyć miejsce pracy w nowopowstałym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym? Skorzystaj z bezpłatnego wsparcia:

 • Doradztwa prawnego, finansowego i biznesowego, które pomoże Ci utworzyć miejsce pracy, w tym przygotować biznesplan dla przedsiębiorstwa społecznego.
 • Szkoleń, które przygotują Cię funkcjonowania w przedsiębiorstwie społecznym.
 • Szkoleń zawodowych, które przygotują Cię do specyfiki pracy przedsiębiorstwa społecznego.
 • Bezzwrotnego dofinansowania na rozruch miejsca pracy (do 20.000 zł).
 • Wsparcia pomostowego finansowego, które ułatwi Ci funkcjonowanie w pierwszych miesiącach działania nowopowstałego przedsiębiorstwa społecznego.
 • Indywidualnego doradcy nowopowstałego przedsiębiorstwa społecznego.

Przedsiębiorstwa społeczne mogą utworzyć zarówno osoby indywidualne, jak i osoby prawne. Można również utworzyć miejsce pracy w już istniejącym podmiocie ekonomii społecznej, np. organizacji pozarządowej lub spółdzielni socjalnej.

Chcesz wzmocnić potencjał Twojego podmiotu ekonomii społecznej? Skorzystaj z bezpłatnego wsparcia:

 • Doradztwa finansowego, w tym przygotowującego do korzystania z mikropożyczek.
 • Doradztwa prawnego, w zakresie kompetencji społecznych i budowania powiązań kooperacyjnych, biznesowego.
 • Szkoleń profesjonalizujących podmioty ekonomii społecznej.

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami: Napisz na: kontakt@instytut.lodz.pl, lub zadzwoń 42 630 17 49. 

Wsparcie świadczone w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ”

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną