Nowe obowiązki płatników wobec ZUS

2021 rok przyniósł dwa nowe obowiązki płatników wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od stycznia należy zgłaszać umowy o dzieło do ZUS, a od 16 maja w dokumentach ZUS ZUA i ZUS ZZA trzeba wykazywać kod wykonywanego zawodu.

Zgłaszanie umów o dzieło do ZUS

Od 1 stycznia trzeba zgłaszać do ZUS-u umowy o dzieło. Nowe zmiany dotyczą płatników składek oraz osoby fizyczne, które zlecają wykonanie dzieła (umowa o dzieło).

Osoby fizyczne, które zawarły umowę o dzieło, muszą ją zgłosić w ZUS-ie bez względu na to, czy są zarejestrowane w ZUS-ie jako płatnicy składek, czy też nie. Informację należy podać w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy. Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło, które:

  •  zawiera się z własnym pracownikiem,
  •  będą wykonywane na rzecz własnego pracodawcy, ale są zawarte z innym podmiotem,
  • zawiera się z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Informację składać należy za pomocą formularza RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Można go złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS od 1 stycznia 2021 r. 

Zapoznaj się z informacjami na stronie ZUS: Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło zawieranych od 1 stycznia 2021 r.

Informowanie o wykonywanym zawodzie

Od 16 maja trzeba podawać informację o wykonywanym zawodzie. W związku z wprowadzeniem nowych przepisów zmianie uległy formularze ZUS ZUA oraz ZUS ZZA. Od tej pory w formularzach płatnicy wskazują wykonywany zawód osoby zgłaszanej, podając 6-cio cyfrowy kod. Kod znajduje się w klasyfikacji zawodów i specjalności, określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. 

Przeczytaj więcej informacji na stronie ZUS: Od 16 maja w dokumentach ZUS ZUA i ZUS ZZA trzeba wykazywać kod wykonywanego zawodu


Potrzebujesz wsparcia w związku z nowymi obowiązkami płatnika składek ZUS? Skontaktuj się z naszymi doradcami:

Dla podmiotów ekonomii społecznej z z 7 powiatów woj. łódzkiego: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego.

Michał Jarosławski

e-mail: michal.jaroslawski@instytut.lodz.pl,

tel. 519 300 648

Dla podmiotów ekonomii społecznej z Łodzi prowadzących działalność ekonomiczną

Karolina Fijołek

Karolina Fijołek-Głowacka

e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl
tel.  512 034 281

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną