37 miejsc pracy dzięki wsparciu Centrum KLUCZ

Przez cały 2016 r. ciężko pracowaliśmy, aby wreszcie móc powiedzieć – w regionie łódzkim mamy 37 nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Każde z przedsiębiorstw jest inne i jedyne w swoim rodzaju 🙂 Wszystkim bardzo gratulujemy, a Wam chcemy nieco przybliżyć ich działalność.

W styczniu 2017 r. możemy stwierdzić, że wszystkie przedsiębiorstwa, przy powstawaniu których pomagaliśmy, pomyślnie rozpoczęły działalność. Dzięki animacyjnemu, doradczemu oraz finansowemu wsparciu Centrum KLUCZ utworzono w nich 37 miejsc pracy. Oznacza to, że 37 osób, które ze względu na długotrwałe bezrobocie, problemy zdrowotne, niepełnosprawność czy inną trudną sytuację życiową były zagrożone wykluczeniem społecznym, w chwili obecnej pracuje, zdobywa doświadczenie zawodowe oraz przyczynia się do rozwoju ekonomii społecznej w swojej społeczności lokalnej.

Przedsiębiorstwa społeczne, które uzyskały dofinansowanie na utworzenie miejsc pracy w ramach Centrum KLUCZ, prezentują bardzo szeroki wachlarz usług i produktów – dobrze karmią, zapewniają dach nad głową, pomoc w chorobie, dbają o czystość wspólnych przestrzeni, o rozrywkę i pamięć o najdawniejszej historii Polski… Trudno znaleźć dziedzinę, której nie zdobyły fundacje i spółdzielnie socjalne uczestniczące w naszym projekcie. Zapraszamy na krótką prezentację ich działań.

Ekonomia społeczna dla lepszej przyszłości najmłodszych – Fundacja Centrum Wspierania Rozwoju „Semafor”

Fundacja Centrum Wspierania Rozwoju „Semafor” z Sieradza realizuje działania w bardzo ważnym obszarze – wspiera dzieci i rodziny dzieci z problemami rozwojowymi. Pomaga osobom, które niepokoją się stanem zdrowia swoich podopiecznych, otacza dzieci kompleksową opieką i terapią. Fundacja oferuje m.in.: dogoterapię, terapię surdopedagogiczną , logopedyczną, neurologopedyczną, pedagogiczną, terapię taktylną, terapię integracji sensorycznej, trening umiejętności społecznych.

Działania Fundacji są dobrym przykładem łączenia celów społecznych i ekonomicznych, na dodatek realizowanych przez zespół kompetentnych, zaangażowanych i lubiących swoją pracę osób. W Fundacji znalazła zatrudnienie jedna osoba.

Spółdzielnia Socjalna „Korzenie” – ekonomia społeczna u korzeni naszej kultury

Powstanie Spółdzielni Socjalnej „Korzenie” to efekt wieloletniej współpracy dwóch organizacji – Stowarzyszenia Twórców Kultury i Sztuki Kamienica 56 oraz Stowarzyszenia Dębowy Liść (utworzonego z działającej nieformalnie od 2001 r. grupy Ród Dębowego Liścia). Dzięki założeniu spółdzielni ich wspólna historia wkroczy w nowy rozdział, którego akcja toczyć się będzie przede wszystkim w gminie Rzeczyca w powiecie tomaszowskim. To tam powstaje stylizowana na grodzisko, wczesnośredniowieczna wioska rzemieślnicza – wyposażona w ścieżkę doznań sensorycznych, jako miejsce organizacji przedsięwzięć turystycznych, kulturalnych oraz edukacyjnych.

Jeśli zatem macie ochotę zanurzyć się w świecie średniowiecznej rekonstrukcji, poczuć przez chwilę, jak żyło się bez tego, co wydaje się nam teraz niezbędne – a może nauczyć się czegoś nowego? – to oferta spółdzielni „Korzenie” jest dla Was. Jest bardzo bogata, obejmując m.in. warsztaty i pokazy dawnych i ginących zawodów, warsztaty kulinarne, budownictwa naturalnego, warsztaty i turnusy arteterapeutyczne. Spółdzielnia organizuje również lekcje edukacyjne, eventy i spotkania tematyczne, spotkania i wyjazdy integracyjne, zapewnia obsługę wycieczek, catering historyczny i kuchnię plenerową, organizację i współorganizację festiwali. Zajmować się będzie tym czterech pracowników.

Już wkrótce uruchomiona zostanie nowa strona internetowa Stowarzyszenia Dębowy Liść, na której zaprezentowana będzie oferta spółdzielni „Korzenie”. Tworzymy ją w ramach pakietu rozwojowego, który otrzymało stowarzyszenie, startując w konkursie „Pakiet dla społecznych rakiet”.  Zapraszamy Was na również facebook’ową stronę Rodu Dębowego Liścia – tam znajdziecie najświeższe informacje o działaniach średniowiecznych wojów 🙂

Spółdzielnia Socjalna „Zielone Pabianice” – lokalna ekonomia społeczna w działaniu

Za jedną z tradycyjnych branż spółdzielczości socjalnej uznaje się usługi komunalne – i słusznie. Zlecanie prac porządkowych, dbałości o zieleń miejską spółdzielni socjalnej to najbardziej efektywny sposób wspierania przez samorząd stabilności jej funkcjonowania. Jest to zarazem jedna z najbardziej skutecznych metod aktywizacji osób, które bez szansy na takie właśnie zatrudnienie nierzadko pozostaną wieloletnimi odbiorcami świadczeń pomocy społecznej.

Dlatego też z dużym zadowoleniem powitaliśmy w gronie podmiotów zainteresowanych utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego Urząd Miasta w Pabianicach oraz Stowarzyszenie Oratorium – Przygoda Życia. Podmioty te utworzyły Spółdzielnię Socjalną „Zielone Pabianice”, która już teraz dba o porządek w Pabianicach, testując swoją skuteczność w trudnych, zimowych warunkach. Warto podkreślić, że utworzenie spółdzielni to domknięcie systemu, który funkcjonuje w Pabianicach już od dawna. Przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej od 2004 r. działa Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej, a w jego ramach – Klub Integracji Społecznej, koncentrujący się na wspieraniu aktywizacji zawodowej swoich członków. To spośród nich wybrano sześcioosobową kadrę spółdzielni, udowadniając, że samorządy są w stanie kompleksowo i skutecznie wspierać osoby doświadczające barier w zatrudnieniu na otwartym rynku pracy.

Ekonomia społeczna jako źródło rozwoju – Fundacja Ostoja im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna

Fundacja Ostoja to podmiot dobrze znany i zakorzeniony w opoczyńskiej rzeczywistości. Działa od 2004 r., od 2011 r. prowadzi działalność gospodarczą, a dzięki współpracy z Centrum KLUCZ, od 2016 r. jest przedsiębiorstwem społecznym. Dzięki tej współpracy fundacja mogła poszerzyć swoją dotychczasową działalność, zapewniając zatrudnienie 6 osobom.

Działania fundacji koncentrują się na pomocy osobom niepełnosprawnym, chorym, ubogim. Wspiera ich poprzez prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, magazynu żywności unijnej oraz niesienie pomocy materialnej. W ramach działalności gospodarczej fundacja prowadzi jadłodajnię, wydając posiłki w stałych punktach, dowożąc je do domów klientów, dostarczając posiłki do szkół, wyroby garmażeryjne do sklepów, a także zapewniając usługi cateringowe na terenie powiatu opoczyńskiego i powiatów ościennych.

Jak każde profesjonalnie działające przedsiębiorstwo, Fundacja Ostoja na bieżąco monitoruje rynek i preferencje swoich klientów. Dzięki temu zaobserwowała stały wzrost zapotrzebowania na wyroby cukiernicze – świeże, domowej roboty i urozmaicone. Zapewnienie wysokiej jakości produktów wymagało dokonania inwestycji w już posiadane zaplecze gastronomiczne, a także zatrudnienia dodatkowej kadry. Dzięki temu fundacja poszerzyła swoją ofertę o samodzielnie przygotowywane ciasta i ciastka, sprzedawane w nowym na mapie Opoczna punkcie gastronomicznym. Trzymamy kciuki za rozwój tego słodkiego biznesu 🙂

Ekonomia społeczna w i… na budowie – Spółdzielnia Socjalna Arkan Green

Wśród przedsiębiorców społecznych, z którymi współpracujemy w Centrum KLUCZ, są także osoby indywidualne, które dzięki swojemu doświadczeniu i zaangażowaniu zdołały stworzyć koncepcję biznesową oraz zgromadzić grupę członków-założycieli nowego przedsiębiorstwa. Spółdzielnia Socjalna Arkan Green (zarejestrowana w Zaborowie Pierwszym w gminie Tomaszów Mazowiecki) to zatem przykład ekonomii społecznej w budowie, ale i ekonomii społecznej… na budowie 🙂

Główną gałęzią działań spółdzielni jest bowiem budowa domów jednorodzinnych, których cena nie przekroczy 100 tysięcy złotych. Jeśli jesteście zainteresowani, jak w praktyce wygląda budowa takiego domu, zapraszamy na facebook’owy profil grupy założycielskiej spółdzielni – Domy za mniej niż 100 tys. złotych.  Oprócz usług budowlanych (a także remontowo-wykończeniowych), spółdzielnia oferuje pośrednictwo w udzielaniu kredytów, w tym hipotecznych, usługi ubezpieczeniowe. Tym samym spółdzielnia w sposób kompleksowy jest w stanie odpowiedzieć na potrzeby klientów zainteresowanych posiadaniem niewielkiego, ale własnego lokum. Dzięki temu pomysłowi zatrudnienie znalazło 6 osób.

Spółdzielnia Socjalna „Piątkowska” – ekonomia społeczna dla każdego

Spółdzielnia Socjalna „Piątkowska” z Głowna to kolejny przykład wieloletniej współpracy dwóch stowarzyszeń, która znalazła swój finał we wspólnym biznesie społecznym. Stowarzyszenie Oświatowe „emk-a” oraz Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej Prodesse od wielu lat działają na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz ich rodzin. Stworzyły solidną, kompleksową ofertę edukacyjną, przedszkolną i żłobkową. Wiele z osób, które obejmują wsparciem, znają od dziecka. I to właśnie ta dogłębna znajomość potencjału i potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną zaowocowała myślą o założeniu dedykowanego im przedsiębiorstwa społecznego.

Spółdzielnia Socjalna „Piątkowska” silnie podkreśla społeczny wymiar swojej działalności – zaspokojenie zawodowych potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie takiego środowiska pracy, które w najlepszy sposób wykorzysta ich zdolności.  W związku z ograniczonymi możliwościami intelektualnymi pracowników spółdzielnia podejmuje działania w  obszarze różnorodnych prostych usług dla indywidualnych odbiorców, samorządów i przedsiębiorstw. Są to usługi cateringowe, porządkowe, zagospodarowanie terenów zielonych oraz produkcja i sprzedaż pieczywa. Tego rodzaju prace koncentrują aktywność pracowników na prostych, powtarzalnych pracach fizycznych, często wymagających jednak staranności, dokładności i cierpliwości, co w pełni przekłada się na potencjał przyszłych pracowników. Podsumowując – ekonomia społeczna to przestrzeń dla każdego. Na początek – dla pierwszych 6 pracowników.

Tuszyńska Fundacja Inicjatyw Społecznych – ekonomia społeczna z pasją

Podobno najlepszym sposobem na stworzenie satysfakcjonującego biznesu jest zrobienie z hobby swojej pracy. Wydaje się, że jeśli dodać to tego wartości społeczne, to przepis na biznes idealny. Czy to prawda, przekona się Tuszyńska Fundacja Inicjatyw Społecznych – a my mocno wierzymy, że odpowiedź będzie pozytywna.

Tuszyńska Fundacja Inicjatyw Społecznych to bardzo młoda organizacja, powstała we wrześniu 2016 r. Stojący za nią ludzie mają jednak bardzo duże doświadczenie w branży, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Fundacja, zatrudniając jedną osobę, zajmuje się usługami renowacji i restaurowania ruchomych zabytków techniki – starych, zabytkowych jednośladów (motocykli i motorowerów). Dzięki fundacji stare pojazdy będą odzyskiwać dawną świetność, wygląd oraz sprawność techniczną.

Inspiracją do przekucia pasji motoryzacyjnej w przedsiębiorczość społeczną była chęć pozyskiwania środków na działania społeczne, od wielu lat prowadzone nieformalnie przez założyciela fundacji w Zofiówce – wsi w gminie Tuszyn. Wizja dalszego rozwoju tej działalności, wzmacnianej finansowo przez biznes społeczny, to wsparcie przede wszystkim dzieci i młodzieży, m.in. poprzez założenie świetlicy, koła sportowego, a także szkoły zawodowej kształcącej konserwatorów – mechaników w specjalności renowacji pojazdów zabytkowych. Ekonomia społeczna z pasją to ekonomia społeczna z wizją 🙂

Weterani ekonomii społecznej – Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja i Praca” i Spółdzielnia Socjalna „Promyk Nadziei”

W ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ wsparliśmy także rozwój już istniejących przedsiębiorstw społecznych.

Rawsko-Bialskiej Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja i Praca” z Rawy Mazowieckiej utworzono 6 nowych miejsc pracy. Dzięki nim spółdzielnia jeszcze efektywniej realizuje liczne zlecenia, w tym m.in. przygotowanie posiłków dla szkół, prowadzenie usług cateringowych, budowlanych, gospodarczych i pielęgnację  terenów zielonych.

Przy okazji – czy wiecie, że spółdzielnia ta jako druga w Polsce utworzyła i prowadzi również Zakład Aktywności Zawodowej? I że w listopadzie 2016 r. na Gali Ekonomii Społecznej, w VI edycji Konkursu im. Jacka Kuronia na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne otrzymała nagrodę od PwC Polska – mentoring, a także nagrodę od Towarzystwa Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych? Trzymamy kciuki i wierzymy, że za rok otrzyma nagrodę główną 🙂

Spółdzielnia Socjalna „Promyk Nadziei” z Opoczna od początku naszej współpracy rozwijała pomysł na poszerzenie swojej działalności, a zarazem wzmocnienie już prowadzonego sklepu ze zdrową żywnością (jedynego takiego w Opocznie). Najlepszym rozwiązaniem okazało się zaoferowanie klientom ekologicznych produktów kosmetycznych, a także możliwości konsultacji dermokosmetologicznych. Dzięki temu jedna osoba uzyskała zatrudnienie, a mieszkańcy Opoczna – nową, ciekawą ofertę. Poza tym spółdzielnia oferuje usługi cateringowe i sprzątania oraz usługi opiekuńcze.

 

Wszystkim naszym przedsiębiorcom życzymy samych sukcesów – biznesowych i społecznych. Wierzymy, że będą inspiracją i przykładem dla tych, którzy w przyszłości zdecydują się rozpocząć przygodę z ekonomią społeczną. A – jak widać – można ją przeżywać w wielu różnych odsłonach  🙂

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną