Nowe terminy opłacania składek do ZUS

Dla niektórych płatników od 1 stycznia 2022 r. zmienił się termin przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS.

Do kiedy opłacać składki do ZUS w 2022 roku?

Od 01.01.2022 r. płatników składek obowiązują następujące terminy do przekazywania rozliczeń do ZUS, tj.:

  • 5. dzień następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
  • 15. dzień następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną (tj. m.in. spółek kapitałowych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji, jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, itp.)
  • 20. dzień następnego miesiąca – dla wszystkich pozostałych płatników składek (np. opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, przedsiębiorców i innych podmiotów nieposiadających osobowości prawnej zatrudniających innych ubezpieczonych, w tym spółek osobowych – jawnej, komandytowej, partnerskiej i komandytowo-akcyjnej).

W powyższych terminach ww. płatnicy są również zobowiązani opłacać składki ubezpieczeniowe do ZUS. Tak wynika z art. 47 ust. 1 ustawy systemowej.

Od 2022 r. został zatem uchylony termin 10. dnia następnego miesiąca, który w 2021 r. stosowali płatnicy opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia.

UWAGA! Nowe terminy dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FS, FGŚP oraz FEP rozliczanych w dokumentach składanych za styczeń 2022 r. i za następne miesiące. 

Termin przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS

Od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z ww. art. 47 ust. 1, płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż do:

  • 5. dnia następnego miesiąca – dotyczy jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
  • 15. dnia następnego miesiąca – dotyczy płatników składek posiadających osobowość prawną,
  • 20. dnia następnego miesiąca – dotyczy pozostałych płatników składek (np. osób prowadzących działalność gospodarczą bez względu na to, czy opłacają składki tylko za siebie, czy także za inne osoby zatrudnione w firmie, np. pracowników).

Przeczytaj więcej

Nowe terminy opłacania składek

Od 2022 r. przedsiębiorcy mają comiesięczny obowiązek składania rozliczeń do ZUS


Potrzebujesz wsparcia doradcy w związku z realizacją obowiązków płatnika składek ZUS? Skontaktuj się z nami i otrzymaj bezpłatne wsparcie:

Podmioty ekonomii społecznej zarejestrowane w Łodzi, prowadzące działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców): 

Karolina Fijołek

Karolina Fijołek-Głowacka

e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl
tel.  512 034 281

Podmioty ekonomii społecznej z powiatów: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego:

Michał Juszczak

Michał Juszczak

e-mail: michal.juszczak@instytut.lodz.pl,

tel. 519 300 642

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną