Nowy Rok to nowe możliwości wsparcia dla organizacji pozarządowych

Witamy w Nowym, 2021 r. Wybrzmiały już echa sylwestrowych zabaw i po krótkiej przerwie wracamy powoli do służbowych obowiązków. Przypominamy, z jakich udogodnień, środków pomocowych, projektów organizacje społeczne mogą skorzystać w pierwszych miesiącach 2021 r.   

Aktualizacja notki: 21.01.2021 r. 

Nowa tarcza i przedłużenie dotychczasowego wsparcia

Pod koniec ubiegłego roku informowaliśmy Was na bieżąco odnośnie prac legislacyjnych w związku z tzw. Tarczą Branżową. W poniższej, obszernej notce opisaliśmy ostateczny kształt specustawy.

>>Tarcza Antykryzysowa 6.0 – znamy szczegóły<<

Warto przypomnieć, że organizacje pozarządowe mogą nadal korzystać z dotychczasowych form rządowego wsparcia tj.

  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla organizacji prowadzącej działalność gospodarczą ze spadkiem przychodów z tej działalności (art. 15zzb),
  • pożyczka do 5.000 zł dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej (art. 15zzd),
  • pożyczka do 5.000 zł dla organizacji pozarządowej na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej lub statutowej (art. 15zzda),
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla organizacji ze spadkiem przychodów z działalności statutowej (art. 15zze),
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń kościelnej osoby prawnej (art. 15zze2).

Wnioski o przyznanie wsparcia w ramach wspomnianych instrumentów można składać do 10 czerwca 2021 r. Wsparcie będzie udzielane do 30 czerwca 2021 r. Wsparcie, o którym mowa w art. 15zzb oraz 15zzd ustawy, przewidziane jest tylko dla organizacji będących przedsiębiorcami (tj. prowadzących działalność gospodarczą) i zależne jest od tego, czy organizacja ma wpisany w rejestrze REGON lub KRS kod PKD wymieniany w specustawie. 

>>Dobra wiadomość dla organizacji pozarządowych<<


„Przeważająca działalność” blokadą dla organizacji

Dla większości organizacji pozarządowych blokadą do skorzystania z dobrodziejstw najnowszej tarczy była kwestia związana z określonym w ustawie „wiodącym kodem PKD”. Miał byś określany na podstawie wpisu do REGON.  Jak się jednak okazało, organizacje pozarządowe (poza spółdzielniami socjalnymi) mają automatycznie wpisywany w REGON kod 94.99Z, co skutecznie wyłącza gros NGO z możliwości uzyskania wsparcia w ramach Tarczy Branżowej.

Dołączyliśmy do ogólnopolskiej koalicji OWESów wspólnie wypracowując stanowisko, które zostało przesłane do Ministerstw: Rozwoju Pracy i Technologii oraz Rodziny i Polityki Społecznej. Czekamy na akceptację naszego stanowiska i zlikwidowanie niekorzystnego zapisu o wymogu „przeważającej działalności”.

>>Zapisy ustawy uniemożliwiają podmiotom ekonomii społecznej uzyskanie wsparcia – zmieńmy to<<


Tarcza Finansowa 2.0

Jednocześnie trwają prace nad tzw. Tarczą Finansową 2.0, w ramach której będzie można się starać o dotacje z Polskiego Funduszu Rozwoju. 15 stycznia 2021 r., za pośrednictwem bankowości elektronicznej, rusza nabór wniosków. 14 stycznia będziemy mogli się zaznajomić z regulaminem udzielania wypłat do 36 tys. zł na pracownika. Najważniejsza informacja jest taka, że w przypadku tej formy wsparcia nie będzie wymogu wykazania tzw. „przeważającej działalności” wynikającej z REGON. Wystarczy wcześniejsze wpisanie jej w CEIDG lub KRS. Brany pod uwagę będzie stan w czasie: 31 grudnia 2019 roku, 1 listopada 2020 roku oraz w dniu składania wniosku.

>>Tarcza Finansowa 2.0 bez wymogu przeważającej działalności<<

05.01.2021 r. została rozszerzona lista kodów PKD uprawniających do skorzystania z Tarczy Finansowaj 2.0 z 38 do 45.

Tarcza finansowa 2.0 zakłada bezzwrotne dotacje dla firm dotkniętych przez państwowy lockdown. Będą musiały spełnić określone warunki, o których pisaliśmy w naszej notce:

>>Co kryje w sobie Tarcza Finansowa 2.0?<<

Kwota subwencji w przeliczeniu na pracownika – w zależności od spadku obrotów – wyniesie 18 lub 36 tys. zł. W przypadku mikrofirm maksymalna kwota subwencji to 324 tys. zł.

Więcej szczegółów na temat Tarczy Finansowej 2.0 wraz z kodami PKD, które będą objęte wsparciem znajdziecie w ciekawym wpisie na blogu infakt.pl

>>Tarcza Finansowa 2.0 – jak otrzymać subwencję?<<


Wsparcie dla seniorów – „Aktywni+”

Rząd na nowy program pomocowy dla seniorów zabezpieczył kwotę 200 mln zł. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom starszym. Nabór wniosków prawdopodobnie rozpocznie się pod koniec stycznia.

Program jest planowany na lata 2021-2025. Rocznie budżet programu „Aktywni+” wyniesie 40 mln zł. Program ma na celu zwiększenie uczestnictwa osób starszych  we wszystkich dziedzinach życia społecznego. O czterech priorytetowych obszarach w ramach których będzie przyznawane dofinansowanie pisaliśmy w naszej notce.

>>Aktywni – nowy program rządowy dla seniorów<<

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące programu znaleźć można pod poniższym linkiem

>>Szczegółowe założenia programu Aktywni +<<

Program Aktywni+ jest kontynuacją kończącego się w tym roku Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS).


Istotna informacja dla wszystkich rodziców prowadzących organizacje pozarządowe bądź w nich pracujących.

Rząd zdecydował o wydłużeniu do 17 stycznia 2021 r. dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

>Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 17 stycznia 2021 r. 23.12.2020<<


NOWEFIO 2021-2030

Pod koniec ubiegłego roku ogłoszono program wspierania społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.

Jest to kontynuacja programów rządowych skierowanych do sektora organizacji pozarządowych. Program potocznie zwany Nowe FIO ma za zadanie promocję działalności społecznej, aktywizację i formowanie postaw obywatelskich. Jest to już piąta edycja. Program zdążył już wypracować sobie określoną markę pośród organizacji pozarządowych.

Nabór wniosków ruszy niebawem. Tymczasem można wziąć udział w DOTYCZĄCEJ PROGRAMU fio 2021+ ankiecie ex-ante

>>Założenia Programu NOWEFIO<<

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną