O Centrum KLUCZ w Biuletynie Sieci OWES

W „Biuletynie Sieci OWES” (nr 1/2018) znajdziecie krótki opis Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ.

Wydawcą Biuletynu jest Fundacja Fundusz Współpracy. Biuletyn powstał z myślą o Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej. Aktualny numer poświęcony jest przyszłości ekonomii społecznej po 2020 r.

W numerze 1/2018 rozpoczął się cykl prezentacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z całej Polski. Obok OWESów z woj. mazowieckiego zaprezentowano OWESy z woj. łódzkiego, czyli Centrum KLUCZ, Centrum OPUS oraz Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”.

Biuletynie znalazły się również informacje o powołanej w marcu Radzie Sieci OWES, której zadaniem jest reprezentacja interesów OWESów przed urzędami i innymi podmiotami. W skład Rady weszli przedstawiciele OWESów z 15 województw. Województwo łódzkie reprezentują Łukasz Waszak (Centrum OPUS) oraz Karolina Fijołek (Centrum KLUCZ).

>>Przeczytaj „Biuletyn Sieci OWES” nr 1/2018<<

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną