O ekonomii społecznej w cyklu Supermiasta i Superregiony 2040

Gazeta Wyborcza w ramach projektu Supermiasta i Superregiony 2040 pyta ekspertów, polityków, społeczników o wyzwania, które stoją przed Łodzią i województwem łódzkim do 2040 roku. Na pytanie odpowiedział również Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich.

W tekście „Zamiast administrowania potrzebujemy przywództwa. I dialogu z łodzianami” wśród 7 wyzwań, przed którymi stoi nasz region Rafał Górski wymienia również rozwój ekonomii społecznej:

Jedną z cegiełek w budowaniu silnej gospodarki regionu łódzkiego jest ekonomia społeczna. Chodzi tu o alternatywę do rozwiązań czysto rynkowych, w których najważniejszym i często jedynym celem jest zysk. Ekonomia społeczna dotyczy przedsiębiorczości rozumianej, jako gotowość i umiejętność przyjmowania odpowiedzialności za swój los w połączeniu z przyjęciem odpowiedzialności za wspólnotę.

Przeczytaj cały tekst: Supermiasta i Superregiony 2040. „Zamiast administrowania potrzebujemy przywództwa. I dialogu z łodzianami”

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną