Obowiązki organizacji wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

Organizacjo, prowadzisz działania edukacyjne lub sportowe dla dzieci, organizujesz opiekę nad nimi lub wypoczynek zorganizowany? Pamiętaj o obowiązku wynikającym z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

Ustawa nakłada na organizatorów działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi obowiązek sprawdzenia, czy zatrudniane/ angażowane przez nich osoby widnieją (lub nie) w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS) z dostępem ograniczonym.

Kogo należy sprawdzić?

Organizacja ma obowiązek sprawdzić zarówno osoby zatrudniane na podstawie umowy o pracę, jak i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych czy wolontariuszy. Należy pamiętać o zweryfikowaniu wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób będą sprawować opiekę nad małoletnimi. O obowiązku powinny pamiętać przede wszystkim organizacje pozarządowe prowadzące żłobki, przedszkola, szkoły, organizujące wyjazdy, pikniki czy inne formy zorganizowanej opieki nad dziećmi. Ustawa dotyczy także tych podmiotów, które mają pod swoją opieką nawet 1 dziecko! Nie jest jasna kwestia weryfikacji pracowników pomocniczych (np. osób gotujących lub sprzątających), warto więc zachować ostrożność w tym zakresie.

Jak sprawdzić przyszłego współpracownika?

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS) złożony jest z dwóch baz :

  • Rejestru publicznego (jawny i dostępny w internecie dla każdego),
  • Rejestru z dostępem ograniczonym (dostępny dla pracodawców i organizatorów działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi).

Przed wystąpieniem z wnioskiem o udostępnienie danych organizacje w pierwszej kolejności muszą sprawdzić, czy dane takie nie znajdują się w Rejestrze publicznym.

Skorzystaj z Rejestru

Kara za niedopełnienie obowiązku

W przypadku, gdy do pracy dopuszczona zostanie osoba, co do której nie uzyskaliśmy informacji z Rejestru lub pomimo tego, że jej dane zostały zamieszczone w Rejestrze – osoba, która do takiej sytuacji dopuściła, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1.000 zł.


Masz pytania w zakresie wdrożenia ustawy w swojej organizacji? Skontaktuj się z nami:

Karolina Fijołek e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl | tel. 512 034 281- dla organizacji z m. Łodzi
Justyna Matusiak e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl | tel. 512 034 254 – dla organizacji z powiatów pabianickiego, łaskiego, zduńskowolskiego, łódzkiego wschodniego, rawskiego, tomaszowskiego i opoczyńskiego

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną