Ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych

Zawiadamiamy, że dokonaliśmy oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych w ramach V naboru do projektu. Poniżej zamieszczamy pełne zestawienie wyników.

Numer identyfikacyjny formularzyOcena merytoryczna – punktacja
 3/V/2022   49 pkt/ocena pozytywna
 6/V/2022   48 pkt/ocena pozytywna
 5/V/2022   47 pkt/ocena pozytywna
 1/V/2022   45 pkt/ocena pozytywna
 8/V/2022   45 pkt/ocena pozytywna
 4/V/2022   43 pkt/ocena pozytywna
 7/V/2022   43 pkt/ocena pozytywna
 2/V/2022   42 pkt/ocena pozytywna
Zobacz pełne zestawienie wyników oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych.

Projekt pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną