Ocena merytoryczna wniosków o wsparcie pomostowe

Informujemy, że zakończyliśmy już ocenę merytoryczną wniosków na wsparcie pomostowe dla uczestników III naboru do projektu pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy”. Zachęcamy do zaznajomienia się z pełnym zestawieniem.

Numer identyfikacyjny wnioskuOcena merytoryczna
5/2022pozytywna/ wskazanie do dofinansowania
6/2022Pozytywna/ wskazanie do dofinansowania
7/2022Pozytywna/ wskazanie do dofinansowania
8/2022Pozytywna/ wskazanie do dofinansowania
Projekt pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Zobacz pełne zestawienie oceny formalnej wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną