Odpowiedzialność prawna członków organów zarządzających w organizacjach pozarządowych

Zapraszamy na bezpłatne doradztwo prawne „Odpowiedzialność prawna członków organów zarządzających w organizacjach pozarządowych”.
Jeśli jesteś członkiem organu zarządzającego podmiotem ekonomii społecznej (np. fundacją, stowarzyszeniem, spółdzielnią socjalną, spółką non profit) i zastanawiasz się, jakie obowiązki na Tobie ciążą, zapisz się na doradztwo prawne w zakresie następujących zagadnień:
– Podstawy prawne – wprowadzenie
– Status członka Zarządu w Fundacji i Stowarzyszeniu
– Odpowiedzialność z tytułu niedopełnienia obowiązków organizacji (sprawozdawczość, rachunkowość, zobowiązania publicznoprawne, audyt, prawo pracy, ochrona danych osobowych, zobowiązania wobec Generalnego Inspektora Informacji Finansowej)
– Odpowiedzialność w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
– Odpowiedzialność finansowa członków Zarządu: subsydiarna, odszkodowawcza
– Odpowiedzialność karna: kategorie przestępstw
Doradztwo prowadzi:
Angelika Pasek-Gilarska – od kilkunastu lat zaangażowana zawodowo w działalność organizacji pozarządowych na terenie całego kraju. Doradza, szkoli i zaprzyjaźnia się z fundacjami, stowarzyszeniami oraz spółdzielniami socjalnymi. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzanie organizacjami pozarządowymi na Collegium Civitas. Obecnie studiuje w Szkole Głównej Handlowej na Akademii Spółek. Doświadczony trener. Ma za sobą kilkaset godzin szkoleniowych m.in dla organizacji pozarządowych oraz pracowników oświaty.
Doradztwo odbędzie się 22 sierpnia (poniedziałek) w godzinach 9.00-13.00 w siedzibie INSPRO, ul. Pomorska 40.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie maila na adres kontakt@instytut.lodz.pl z tytułem „doradztwo prawne”, w treści o podanie: imienia, nazwiska i nazwy organizacji wraz z numerem KRS. Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na warsztat. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 18 sierpnia 2016.
Więcej informacji: pod numerem telefonu: 42 630 17 49 lub pod adresem mailowym: kontakt@instytut.lodz.pl

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną