Oferta pracy dla coacha

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) w związku z prowadzeniem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ poszukuje do współpracy coacha.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 1. Kompleksowa usługa coachingu dla liderów podmiotów ekonomii społecznej (PES)/ przedsiębiorstw społecznych (PS) z terenu miasta Łodzi polegająca w szczególności na:
 • przeprowadzeniu diagnozy potrzeb i przygotowaniu procesu doradczego,
 • wsparciu klienta w budowaniu misji, określaniu wartości i celów, podtrzymywaniu motywacji, określaniem obszaru rozwoju,
 • rozwiązywania trudnych sytuacji podczas procesu wsparcia w sposób konstruktywny dla procesu rozwiązywania problemu i uczenia się;
 1. praca z jednym klientem w wymiarze 10 h, przewidywana liczba klientów w okresie 2018-2020: 15 osób;
 2. udział w procesie rekrutacji, tj. analiza formularzy zgłoszeniowych klientów pod kątem oceny zapotrzebowania na tę formę wsparcia;
 3. przeprowadzenie z klientem minimum dwóch spotkań osobistych (pierwszego i ostatniego), pozostałe spotkania mogą odbywać się za pośrednictwem telefonu/ komunikatorów internetowych (forma komunikacji uzgadniana indywidualnie z klientem);
 4. uzgadnianie z klientem terminów kolejnych spotkań i monitorowanie liczby zrealizowanych przez klienta godzin;
 5. przygotowanie min. 1-stronnicowego podsumowania procesu coachingowego dla każdego klienta;
 6. współpraca z kadrą OWES Centrum KLUCZ.

WYMAGANIA:

 1. Wykształcenie wyższe oraz certyfikat/ uzyskanie akredytacji coacha Izby Coachingu, ICF, ICC lub równoważne;
 2. 2 lata doświadczenia w świadczeniu usług coachingu;
 3. umiejętności:
 • rozpoznawania problemów/potrzeb organizacji klienta i formułowania celów procesu wsparcia,
 • przygotowania procesu wsparcia oraz przeprowadzenia oceny tego procesu,
 • rozwiązywania trudnych sytuacji podczas procesu wsparcia w sposób konstruktywny dla procesu rozwiązywania problemu i uczenia się;
 1. znajomość specyfiki obszaru ekonomii społecznej.

OFERUJEMY:

 1. Elastyczne godziny pracy (planowany wymiar zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej lub samozatrudnienie: 30 h w 2018 r., 60 h w 2019 r., 60 h w 2020 r.).
 2. Dobrą atmosferę pracy.
 3. Pracę pełną wyzwań w dynamicznym zespole.
 4. Perspektywy rozwoju zawodowego.
 5. Praca na terenie województwa łódzkiego, w szczególności na terenie m. Łódź.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie ofert zawierających CV oraz krótki list motywacyjny do dnia 5 października 2018 r. na adres e-mailowy: ilona.pietrzak@instytut.lodz.pl (z tytułem wiadomości: coach) bądź na adres: Instytut Spraw Obywatelskich; ul. Pomorska 40; 91-408 Łódź (z dopiskiem: coach). Mile widziane referencje od dotychczasowych klientów.

W razie pytań prosimy o kontakt z Iloną Pietrzak: e-mail ilona.pietrzak@instytut.lodz.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną