Oferta pracy dla doradcy marketingowego

Instytut Spraw Obywatelskich jest jedną z większych organizacji pozarządowych w Łodzi. Prowadzi Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ. To miejsce, w którym osoby, które chcą łączyć działalność społeczną z zarobkową znajdą pomoc w realizacji swojego planu. Doradca marketingowy jest jedną z osób, która im w tym pomaga. Dołącz do naszego zespołu!

Czym zajmuje się doradca marketingowy?

Doradca marketingowy pomaga klientom w lepszym komunikowaniu się ze otoczeniem, a za tym idzie, powiększaniem zysków.

Doradca:

 • diagnozuje potrzeby klienta,
 • planuje z klientem działania i ich oczekiwane efekty,
 • pilnuje, żeby plan działania został wdrożony – głównie poprzez prowadzenie spotkań doradczych z klientem, a także wykorzystując dostarczane przez OWES narzędzia (szkolenia, warsztaty, wsparcie finansowe itp.).

W czasie swojej pracy doradca współpracuje z innymi doradcami oraz instytucjami zewnętrznymi w celu jak najlepszej realizacji planu działania.

Kto jest klientem?

 • osoba indywidualna lub grupa osób, które zainteresowane są realizacją działań społecznych w formie organizacji pozarządowej (fundacji/ stowarzyszenia/ spółdzielni socjalnej/ spółki z o.o. not for profit),
 • istniejąca już organizacja pozarządowa (fundacja/stowarzyszenie), spółdzielnia socjalna, spółka z o.o. not for profit), która chce się rozwijać i zwiększać swój wpływ na otoczenie.

Jaki zakres obejmuje doradztwo marketingowe? Wsparcie w:

 • Tworzeniu/modyfikacji strategii marketingowej organizacji;
 • Przygotowaniu oferty sprzedażowej;
 • Kształtowaniu polityki cen i optymalizacji kosztów;
 • Obsłudze klienta;
 • Analizie konkurencji;
 • Przygotowaniu materiałów promocyjnych;
 • Komunikacji w mediach społecznościowych;
 • Doborze kanałów promocji;
 • E-mail marketing;
 • Public relations.

Jakie są nasze wymagania wobec kandydata?

 • Wykształcenie wyższe (z zakresu marketingu) lub posiadanie minimum 2-letniego doświadczenia zawodowego w tym zakresie;
 • Umiejętność przekazywania wiedzy;
 • Znajomość narzędzi marketingowych, w tym Google Ads, Facebook Ads, Google Analytics;
 • Doświadczenia w ramach social media marketingu;
 • Dobrze rozwinięte zdolności interpersonalne,
 • Dobra znajomość specyfiki procesów sprzedaży i marketingu;
 • Inicjatywa, kreatywność, niestandardowe i twórcze pomysły,
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Wysoka motywacja do pracy;
 • Czynne prawo jazdy kat. B. 

Co oferujemy?

 • Umowa o pracę (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy).
 • Elastyczne godziny pracy.
 • Dobrą atmosferę pracy.
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Pracę pełną wyzwań w dynamicznym zespole.
 • Niezbędne narzędzia pracy.
 • Perspektywy rozwoju zawodowego.

Praca stacjonarna w Łodzi i wyjazdowa do klientów z terenu województwa łódzkiego, w szczególności powiatów: m. Łódź, zduńskowolski, łaski, pabianicki, łódzki-wschodni, tomaszowski, rawski, opoczyński.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie ofert zawierających CV oraz krótki list motywacyjny do dnia 25 stycznia 2023 r. na adres e-mailowy: ilona.pietrzak@instytut.lodz.pl (z tytułem wiadomości: aplikacja na doradcę marketingowego).

W zgłoszeniu/CV proszę zamieścić klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Oferty bez powyższej klauzuli nie będą przez nas rozpatrywane.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną