Oferta pracy: specjalista ds. reintegracji społecznej i zawodowej

Instytut Spraw Obywatelskich jest jedną z większych organizacji pozarządowych w Łodzi. Prowadzimy Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. To miejsce, w którym osoby, które chcą łączyć działalność społeczną z zarobkową znajdą pomoc w realizacji swojego planu. Doradca jest jedną z osób, która im w tym pomaga. Dołącz do naszego Zespołu!

Czym zajmuje się specjalista ds. reintegracji społecznej i zawodowej?

Specjalista ds. reintegracji wspiera przedsiębiorstwa społeczne (PS) w przygotowywaniu i realizacji indywidualnego planu reintegracyjnego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Specjalista ds. reintegracji społecznej i zawodowej:

 • współpracuje z przedsiębiorstwami społecznymi w zakresie: określenia sytuacji społecznej i zawodowej osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym w celu opracowania indywidualnego planu reintegracyjnego oraz świadczenia usług z zakresu reintegracji społecznej w formie indywidualnej lub grupowej,
 • współpracuje z podmiotami zatrudnienia socjalnego (PZS) w celu wypracowania ścieżki wsparcia, w wyniku której uczestnicy PZS zostaną zatrudnieni w PS,
 • współpracuje i wspieranie liderów PS w zakresie wdrażania i realizacji planów reintegracyjnych pracowników PS,
 • wspiera budowanie porozumień pomiędzy PZS i PS, tak by było możliwe powierzanie lub zakup usług stanowiących część reintegracji społecznej lub zawodowej realizowanej przez pracownika PS w ramach jego indywidualnego planu reintegracji.

Kto jest klientem?

 • istniejące przedsiębiorstwa społeczne (PS) i podmioty ekonomii społecznej (PES), tj. fundacje/ stowarzyszenia/ spółdzielnie socjalne/ spółki z o.o. not for profit, które zatrudniają pracowników lub mają szeroki zespół wolontariuszy i współpracowników;
 • pracownicy PS wywodzący się z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Jakie są nasze wymagania wobec kandydata?

 • Wykształcenie wyższe (mile widziane z zakresu psychologii/ socjologii/ pracy socjalnej/ zarządzanie zasobami ludzkimi);
 • Wysoko rozwinięte kompetencje miękkie,
 • Umiejętność negocjacji;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Wysoka motywacja do pracy;
 • Czynne prawo jazdy kat. B;
 • Minimum 2-letnie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu działań reintegracyjnych.

Co oferujemy?

 • Umowa o pracę.
 • Elastyczne godziny pracy.
 • Dobrą atmosferę pracy.
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Pracę pełną wyzwań w dynamicznym zespole.
 • Niezbędne narzędzia pracy.
 • Perspektywy rozwoju zawodowego.

Oferta dotyczy stanowiska łączącego pracę w biurze w Łodzi z pracą w terenie na terenie powiatów woj. łódzkiego: m. Łódź, zduńskowolski, łaski, pabianicki, łódzki-wschodni, tomaszowski, rawski, opoczyński.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie ofert zawierających CV oraz krótki list motywacyjny do dnia 20 października 2023 r. na adres e-mailowy: ilona.pietrzak@instytut.lodz.pl (z tytułem wiadomości: aplikacja na doradcę).

W zgłoszeniu/CV proszę zamieścić klauzulę: Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oferty bez powyższej klauzuli nie  będą przez nas rozpatrywane.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną