Oferta pracy: specjalista ds. zamówień publicznych

Instytut Spraw Obywatelskich, w związku z prowadzeniem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Specjalista ds. zamówień publicznych wspiera podmioty ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstwa społeczne (PS) w procesie ubiegania się o zamówienia publiczne oraz wspiera samorząd w stosowaniu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Specjalista ds. zamówień:

 • rozpoznaje potrzeby i potencjału biznesowego PES i PS oraz ocenia możliwości ubiegania się o zamówienia publiczne;
 • wspiera w postępowaniach prowadzonych w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych, w tym przy przygotowywaniu opinii, analiz, projektów pism,
 • organizuje działania edukacyjne dla przedstawicieli JST z zakresu obowiązujących przepisów prawa zamówień publicznych i współpraca z nimi celem wprowadzenia zapisów i założeń do strategii rozwiązywania problemów społecznych, lokalnych strategii rozwoju, w zakresie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych,
 • organizuje działania edukacyjne z zakresu ustawy prawo zamówień publicznych, w celu zapoznania PES/PS z obwiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,
 • informuje PES/PS o zmieniających się regulacjach prawnych z zakresu zamówień publicznych,
 • opracowuje dobre praktyki z zakresu realizacji przez PES/PS zamówień publicznych,
 • wspiera PES/PS w pozyskiwaniu dostępnych poręczeń wadialnych, wykonania umowy lub usunięcia wad i usterek.

W czasie swojej pracy doradca współpracuje z innymi doradcami oraz instytucjami zewnętrznymi w celu jak najlepszej realizacji planu działania.

Kto jest klientem?

 • Istniejąca już organizacja pozarządowa (fundacja/ stowarzyszenie/ spółdzielnia socjalna/ spółka z o.o. not for profit), która chce się rozwijać i pozyskiwać środki na działalność w wyniku świadczenia usług pozyskanych w ramach zamówień publicznych,
 • przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialni za ogłaszanie zamówień publicznych.

Jakie są nasze wymagania wobec kandydata?

 • Wykształcenie wyższe (mile widziane z zakresu prawa, administracji lub pokrewne);
 • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych.
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Umiejętność negocjacji;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Wysoka motywacja do pracy;
 • Czynne prawo jazdy kat. B
 • Doświadczenie w realizacji zamówień publicznych, w tym z wykorzystaniem klauzul społecznych.

Co oferujemy?

 • Umowa o pracę.
 • Elastyczne godziny pracy.
 • Dobrą atmosferę pracy.
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Pracę pełną wyzwań w dynamicznym zespole.
 • Niezbędne narzędzia pracy.
 • Perspektywy rozwoju zawodowego.

Oferta dotyczy stanowiska łączącego pracę w biurze w Łodzi z pracą w terenie na terenie powiatów woj. łódzkiego: m. Łódź, zduńskowolski, łaski, pabianicki, łódzki-wschodni, tomaszowski, rawski, opoczyński.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie ofert zawierających CV oraz krótki list motywacyjny do dnia 20 października 2023 r. na adres e-mailowy: ilona.pietrzak@instytut.lodz.pl (z tytułem wiadomości: aplikacja na specjalistę ds. zamówień publicznych).

W zgłoszeniu/CV proszę zamieścić klauzulę: Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oferty bez powyższej klauzuli nie  będą przez nas rozpatrywane.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną