Oferta pracy: specjalista ds. zamówień publicznych

Instytut Spraw Obywatelskich, w związku z prowadzeniem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Celem osoby pracującej na tym stanowisku jest usamodzielnianie rynkowe podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS) poprzez pomoc w ubieganiu się o zamówienia publiczne.

Zakres obowiązków:

 • Rozpoznawanie potrzeb i potencjału biznesowego PES i PS oraz przeprowadzanie oceny możliwości ubiegania się o zamówienia publiczne;
 • Motywowanie do szukania zamówień i składania ofert przez PES i PS w procedurach zamówień publicznych, w tym społecznie odpowiedzialnych zamówieniach publicznych;
 • Wsparcie formalne w postępowaniach prowadzonych w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych;
 • Pomoc w przygotowaniu i składaniu dokumentacji przetargowej, ofert i wycen;
 • Wsparcie przy przygotowywaniu opinii, analiz, projektów pism;
 • Pomoc w monitorowaniu przez PES i PS wyników postępowań;
 • Współpraca z przedstawicielami JST w zakresie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych;
 • Uświadamianie samorządów lokalnych w zakresie wsparcia PES i PS, wprowadzania zamówień publicznych i klauzul społecznych w JST;
 • Współpraca z przedstawicielami JST celem wprowadzenia zapisów i założeń do strategii rozwiązywania problemów społecznych, lokalnych strategii rozwoju, w zakresie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych;
 • Wsparcie PS w procesie budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami, personelem i interesariuszami;
 • Doradztwo w zakresie korzystania z tzw. mechanizmu zakupowego i przygotowywania wniosków o dofinansowanie/ ofert konkursowych.

Wymagania:

 1. Znajomość ustawy PZP.
 2. Umiejętność obsługi oprogramowania biurowego MS Office (minimum MS WORD i MS EXCEL) oraz korzystanie z Internetu.
 3. Doskonała organizacja pracy.
 4. Sumienność, dokładność, samodzielność.
 5. Doświadczenie w realizacji zamówień publicznych, w tym z wykorzystaniem klauzul społecznych.

Oferta dotyczy stanowiska łączącego pracę w biurze w Łodzi z pracą w terenie na terenie powiatów woj. łódzkiego: m. Łódź, zduńskowolski, łaski, pabianicki, łódzki-wschodni, tomaszowski, rawski, opoczyński.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie ofert zawierających CV oraz krótki list motywacyjny do dnia 15 czerwca 2022 r. na adres e-mailowy: ilona.pietrzak@instytut.lodz.pl (z tytułem wiadomości: aplikacja na specjalistę ds. zamówień publicznych).

W zgłoszeniu/CV proszę zamieścić klauzulę: Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oferty bez powyższej klauzuli nie  będą przez nas rozpatrywane.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną