Ogólnopolska konferencja OWES 10-12.05.2023 r., Wrocław [relacja]

W dn. 10-12.05.2023 r., nasze przedstawicielki: Karolina Fijołek-Głowacka, Małgorzata Nadolska, Małgorzata Stępień-Dudek, Ilona Sobul, Anna Zajda-Czapińska uczestniczyły w wydarzeniu sieciującym Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej z całej Polski. Było to drugie takie wydarzenie w tym roku, podczas którego rozwinięto tematy poruszane w lutym w Krakowie. Organizatorem spotkania było Międzynarodowe Centrum Partnerstwa – Partners Network.

Istotnym elementem spotkania była dyskusja o realizacji przez przedsiębiorstwa społeczne działań reintegracyjnych oraz umiejscowienia OWES w tym procesie. Dyskusja kontynuowała wątki poruszone podczas spotkania w Krakowie. Omówiono propozycje dokumentów, które OWES mogą wykorzystywać w procesie wspierania PS. Ważką kwestią było ustalenie zakresów odpowiedzialności PS i OWES za realizowane zadania. Toczono gorącą dyskusję ekspercką o możliwym zakresie wsparcia reintegracyjnego, zasadności włączania podmiotów zatrudnienia socjalnego w te działania. Przedstawiciele OWESów omawiali swoje dotychczasowe działania oraz dobre praktyki.  

W spotkaniu ponownie wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (Igor Kamieński) i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (Filip Kołodziejski, Jakub Bedyński, Jakub Szewczyk). We Wrocławiu odpowiedzieli na część pytań zadanych na spotkaniu w Krakowie, a także zaktualizowali informacje o planowanym wsparciu dla sektora ES w ramach środków unijnych.

Częścią spotkania była aktualizacja informacji o zmianach w prawie pracy, ale także, w szerszym kontekście, o zmianach w sytuacji na rynku pracy, również pod kątem funkcjonowania na nim kilku pokoleń.

Spotkanie było okazją do zacieśnienie kontaktów z przedstawicielami innych OWES oraz przekazania przedstawicielom ministerstw rekomendacji w zakresie rozwijania działań wspierających sektor ekonomii społecznej na poziomie krajowym.

Działania organizacji w latach 2022-2024 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną