Organizacjo, CIT i PIT prześlesz tylko elektronicznie

Od 2019 r. wszystkie organizacje składające deklaracje do Urzędu Skarbowego muszą to zrobić elektronicznie, a złożone dokumenty – potwierdzić podpisem elektronicznym.

Do tej pory te organizacje, które nie zlecały księgowości biuru rachunkowemu i obliczały PIT dla nie więcej niż 5 pracowników, mogły składać dokumenty do Urzędu Skarbowego drogą tradycyjną (osobiście lub pocztą). Jednak w październiku 2018 r. zlikwidowano to zwolnienie.

Co to oznacza dla małych organizacji? 

Od 2019 r. każda organizacja musi przesłać do Urzędu Skarbowego deklaracje CIT i PIT drogą elektroniczną. Co ważne – nie przewidziano możliwości potwierdzenia ważności tych deklaracji profilem zaufanym, a jedynie podpisem elektronicznym.

Podpis elektroniczny

Jest to podpis w formie elektronicznej, składany za pomocą odpowiedniego urządzenia. Jest płatny. Służy do podpisywania m.in. dokumentów elektronicznych w przypadkach kontaktów z administracją oraz firmowych.

Cena takiego podpisu zależy od dostawcy, okresu ważności i wybranego urządzenia do składania podpisu. Zwykle jest to ok. 200-300 zł.

Dowiedz się więcej o podpisie elektronicznym

Jak złożyć deklaracje CIT i PIT elektronicznie? 

Ustawodawca przewidział kilka możliwości złożenia deklaracji elektronicznie. Niestety – wszystkie zakładają konieczność poniesienia wydatków w związku ze spełnieniem obowiązków sprawozdawczych (wszystkie wymagają podpisu kwalifikowanego lub danych autoryzujących):

    1. Formularz interaktywny Ministerstwa Finansów – portal e-Deklaracje,
    2. Moduł finansowo-księgowy – jeśli wykorzystywany przez Twoją organizację program księgowy posiada taką opcję,
    3. Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD)

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Finansów

Co zrobić, gdy organizacja nie posiada podpisu elektronicznego?

Jeśli do tej pory Twoja organizacja rozliczała się samodzielnie i nie posiada podpisu elektronicznego, wówczas może skorzystać z poniższych rozwiązań:

  1. zlecenie biuru księgowemu, które posiada podpis elektroniczny, przygotowania deklaracji na podstawie otrzymanych od nas informacji i przesłania ich do US,
  2. samodzielne przygotowanie deklaracji i przekazanie ich do biura księgowego, które w naszym imieniu wyśle je do US.

Oba te rozwiązania również wymagają od organizacji poniesienia kosztów. Trzeba również pamiętać, że w tym przypadku konieczne jest udzielenie biuru księgowemu pełnomocnictwa. Na szczęście – do jego udzielenia wystarczy bezpłatny Profil Zaufany. Sprawdź, jak udzielić pełnomocnictwa. Aby było ono ważne, należy je udzielić do końca stycznia.


Aktualizacja: 

4 marca 2019 r. pojawił się projekt rozporządzenia, który zakłada przesunięcie złożenia deklaracji CIT-8 w 2019 r. do 31 października 2019 r.  Zgodnie z proponowanym rozporządzeniem będą mogły z tego skorzystać organizacje, które spełniają następujące warunki:

  • mają wszystkie dochody zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych oraz
  • nie składały za 2018 roku żadnego PIT np. w związku z zatrudnianiem osób.

Wydłużenie czasu na złożenie deklaracji CIT-8 wynika z faktu, że konieczność posiadania podpisu elektronicznego może być zbyt dużym obciążeniem dla mniejszych organizacji i wiązać się z koniecznością korzystania zewnętrznych usług księgowych.

Wydłużenie czasu wiąże się również z koniecznością przygotowania przez administrację rządową bezpłatnych rozwiązań umożliwiających małym podmiotom złożenie deklaracji.

Rozporządzenie wydłużające czas na złożenie CIT-8 weszło w życie 21 marca. 

Przeczytaj więcej: 

CIT-8. Termin składania dla niektórych NGO-sów przedłużony o 7 miesięcy

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania przez niektórych podatników osiągających dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych


AKTUALIZACJA 2: 

26 września 2019 r. do Senatu trafiła propozycja zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która zakłada, że organizacje wskazywane w marcowym rozporządzeniu (pisaliśmy o nim powyżej) będą mogły złożyć CIT-8 w formie papierowej. Nowelizacja ustawy ma wejść w życie 25 października, co oznacza, że organizacje będą mogły zgłosić do Urzędu Skarbowego papierową wersję CIT-8 najwcześniej 25 października, a najpóźniej – 31 października. Konstrukcja przepisu wskazuje na to, że podobne rozwiązanie będzie obowiązywać w przyszłym okresie rozliczeniowym (o ile, oczywiście) nie zostaną wprowadzone inne zmiany do tego czasu.

CIT-8 w październiku 2019 jednak na papierze!


Przeczytaj więcej:

PIT-y „pracownicze” do końca stycznia. W 2019 roku wysyłamy do US tylko elektronicznie

Na tych zmianach stracą małe, biedne organizacje!

Elektroniczna sprawozdawczość nie do spełnienia dla małych organizacji

 

Zastanawiasz się, jak przygotować deklaracje CIT i PIT za 2018 rok? Zgłoś się na bezpłatne doradztwo: 

kontaktPodmioty ekonomii społecznej zarejestrowane w Łodzi, prowadzące działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców): Karolina Fijołek e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel.  512 034 281 | 42 630 17 49.

Podmioty ekonomii społecznej zarejestrowane w powiatach: łaskim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, tomaszowskim, rawskim, zduńskowolskim:  Justyna Matusiak e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl | tel. 512 034 254 | 42 630 17 49.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną