Organizacjo, masz politykę rachunkowości? Zgłoś się do nas po bezpłatną usługę

Ustawa o rachunkowości określa, że każda fundacja, stowarzyszenie czy spółdzielnia socjalna, powinna opracować politykę rachunkowości, czyli zasady finansowe, według których prowadzone są księgi rachunkowe. Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej usługi polegającej na przygotowaniu polityki rachunkowości dostosowanej do potrzeb Twojego podmiotu.

Ustawa o rachunkowości i ustawy podatkowe wskazują na ogólne zasady księgowości. Polityka rachunkowości określa natomiast konkretne reguły, według których dany podmiot prowadzi rachunkowość. Dlatego ważne jest, aby dokument ten był nie tylko zgodny z przepisami prawa, ale i uwzględniał specyfikę działalności organizacji. Bez tego trudno o dobrze funkcjonującą księgowość.

Sprawdź zatem, czy Twoja organizacja ma politykę rachunkowości, a jeśli tak, to czy jest użyteczna i dopasowana do potrzeb. Jeśli odpowiedź na któreś z tych pytań jest negatywna, zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej usługi polegającej na opracowaniu polityki rachunkowości. W toku indywidualnych spotkań oraz w oparciu o dokumenty Twojego podmiotu przygotujemy politykę rachunkowości, wskażemy, w jaki sposób ją wdrożyć i jak aktualizować.

Kto może skorzystać z usługi?

Usługa skierowana jest do podmiotów ekonomii społecznej (fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych) z 7 powiatów woj. łódzkiego: zduńskowolskiego, łaskiego, łódzkiego-wschodniego, pabianickiego, opoczyńskiego, tomaszowskiego oraz rawskiego. Mogą z niej skorzystać zarówno podmioty, które nie mają polityki rachunkowości, jak i te, które ją posiadają, ale wymaga ona modyfikacji.

Jak zgłosić potrzebę skorzystania z usługi?

Zapoznaj się z Zasadami korzystania z usługi – polityka rachunkowości (pdf) oraz ze Wzorem umowy (pdf). Aby się zgłosić, wypełnij formularz zgłoszeniowy (doc)  i wyślij jego skan na adres aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl, a oryginał odeślij na adres: Instytut Spraw Obywatelskich, ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Aleksandra Podkońska: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 647 | 42 630 17 49


Ważne dokumenty:

Jeśli po raz pierwszy chcesz skorzystać ze wsparcia Centrum KLUCZ, zapoznaj się z regulaminem projektu. Wypełnij również formularze uczestnika projektu.

Regulamin udziału w projekcie (pdf)

Formularz Dane instytucji (doc)

Formularz Dane indywidualne (doc)

Pomoc de minimis

Usługi dla podmiotów prowadzących działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną i/lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców) objęte są udzieleniem pomocy de minimis. Jeśli reprezentujesz taki podmiot, wypełnij formularz informacji i oświadczenie oraz zapoznaj się ze wzorem umowy.

Formularz informacji (xls)

Oświadczenie (doc)

Umowa na usługi objęte udzieleniem pomocy de minimis (doc)

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną