Organizacjo napisz do posłów i senatorów

Parlamentarny Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i Kontaktów z Organizacjami Pozarządowymi namawia organizacje do zgłaszania problemów i przeszkód w realizacji inicjatyw obywatelskich. Wypełniając ankietę możesz zmobilizować Posłów i Senatorów do zajęcia się ważną dla trzeciego sektora sprawą. Parlamentarzyści proszą o przesyłanie informacji do 6 czerwca.

Zachęcamy do rozsyłania jej wśród znanych Wam organizacji pozarządowych oraz zabierania wersji papierowych na spotkania pozarządowców. Ankiety mogą być także wypełnione odręcznie i np. zebrane i wysłane zbiorczo.

Zespół składa się z posłów i senatorów z różnych ugrupowań politycznych, zawiązał się w grudniu 2015r. i odbył do tej pory trzy posiedzenia. Miały one charakter wewnętrzny, dotyczący sposobu i planu pracy Zespołu i nie zostali nań zaproszeni przedstawiciele organizacji pozarządowych. Ma się to jednak zmienić, a jednym ze sposobów poinformowania członków Parlamentarnego Zespołu o tym, jakimi tematami się zajmujecie i moglibyście zaprezentować swoje doświadczenie i rekomendacje, jest właśnie ta ankieta.

Ankieta do pobrania 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną