Organizator wizyty studyjnej poszukiwany

Centrum KLUCZ zaprasza do składania ofert dotyczących organizacji dwudniowej wizyty studyjnej w podmiotach ekonomii społecznej (PES). Celem wizyty jest poznanie specyfiki funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej spoza obszaru województwa łódzkiego.

Zakres zamówienia:

1. Wizyta w minimum 5 PES prowadzących czynną działalność gospodarczą, o różnym profilu działalności i różnych formach prawnych.
2. Zaprezentowanie i omówienie dobrych praktyk w funkcjonowaniu wizytowanych PES.
3. Zapewnienie materiałów dla uczestników wizyty studyjnej.
4. Zapewnienie noclegu ze śniadaniem.
5. Zapewnienie wyżywienia dla każdego uczestnika wizyty studyjnej.
6. Zapewnienie ubezpieczenia NNW dla wszystkich uczestników wizyty studyjnej.
7. Zorganizowanie i zapewnienie transportu osobom biorącym udział w wizycie studyjnej, wraz z bagażem.
8. Zapewnienie opiekuna grupy.

Wizytę studyjną należy zorganizować w terminie 25-26.05.2017 r. Dokładny harmonogram należy określić w Programie wizyty studyjnej.

Liczba uczestników: max. 16 osób – przedstawicieli PES prowadzących działalność ekonomiczną na terenie m. Łodzi.

Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się w bazie konkurencyjności.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego), pod adresem: Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO), ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź do 12.04.2017 r. do godz. 16.00.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Marzeną Ambroziak: marzena.ambroziak@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 641; 42 630 17 49

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną