Oswajamy Polski Ład – zapraszamy na bezpłatny webinar

Polski Ład – w pierwszych dniach stycznia to sformułowanie jest na ustach każdego. Przygotowaliśmy dla Was aż pięć terminów webinarów, podczas których dowiecie się, jak żyć w nowej rzeczywistości.

Najważniejsze informacje

Prezentujemy Państwu dwa rodzaje spotkań. Można wziąć udział tylko w spotkaniu Oswajamy Polski Ład – informacje podstawowe, tylko w spotkaniu Temat: Oswajamy Polski Ład – spotkanie w formie „pytania i odpowiedzi” lub w obu spotkaniach.

Temat: Oswajamy Polski Ład – informacje podstawowe

Program spotkania:

  1. Nowy gospodarczy Polski Ład – obszary zmian.
  2. Polski Ład w podatkach. 
  3. Polski Ład w składce zdrowotnej.  
  4. Polski Ład – nowe ulgi i zwolnienia dla pracowników.
  5. Specyficzne rozwiązania przewidziane w Nowym Ładzie.  
  6. Nielegalne zatrudnienie w Polskim Ładzie.
  7. Zmiany w amortyzacji i leasingu w PIT i CIT w Polskim Ładzie.

Termin (trzy do wyboru):

26.01.2022 – godz. 10:00 – 14:00 – zapisy zostały zakończone

29.01.2022 – godz. 9:00 – 13:00 – zapisy zostały zakończone

24.02.2022 – godz. 9:00 – 13:00 – zapisy zostały zakończone

Temat: Oswajamy Polski Ład – spotkanie w formie „pytania i odpowiedzi”

Spotkanie będzie pogłębiało zagadnienia związane z Polskim Ładem. Poruszone zostaną tematy, które najbardziej interesowały uczestników podczas spotkania Oswajamy Polski Ład – informacje podstawowe. W formularzu zgłoszeniowym można również zostawiać swoje konkretne pytania, na które nasza prowadząca odpowie podczas spotkania.

Termin (dwa do wyboru):

02.02.2022 r. – godz. 9:00 – 13:00 – zapisy zostały zakończone

03.02.2022 r. – godz. 9:00 – 13:00 – zapisy zostały zakończone

Miejsce: ZOOM

Jak dołączyć do spotkania na ZOOM?

ZOOM jest prostą w obsłudze aplikacją do organizacji spotkań online. Wszystkie osoby, które zakwalifikują się do udziału w spotkaniu otrzymają link umożliwiający dołączenie do szkolenia. Jeśli nie korzystałeś jeszcze z ZOOMa, obejrzyj krótki tutorial

Webinar poprowadzi Justyna Janota:

Absolwentka studiów magisterskich z zakresu finansów publicznych i podatków, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowość, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Skończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe „Menager Ekonomii Społecznej”. Jest prezesem dwóch fundacji oraz dwóch spółek. Posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów (certyfikat nr 56325/2012), zajmuje się przede wszystkim działalnością podmiotów ekonomii społecznej z ujęciu prawnym, rachunkowym i podatkowym. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w Urzędzie Miasta Katowice. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Justyna Janota, jako ekspert w zakresie oceny projektów EFS POWER, posiada certyfikaty Ministerstwa Rozwoju potwierdzający zakończenie szkoleń i zdanie egzaminu w obszarze kwalifikowalności wydatków oraz wytycznych w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014-2020. Autorka publikacji poświęconych tematyce aspektów prawnych, rachunkowych i podatkowych oraz dotyczących podmiotów ekonomii społecznej i pomocy publicznej. Trener, wykładowca i doradca.

Dla kogo?

Zapraszamy:

  • organizacje pozarządowe działające w jednym z powiatów: łaskim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, tomaszowskim, rawskim, zduńskowolskim (bez względu, czy prowadzą bądź nie działalność ekonomiczną),
  • organizacje pozarządowe z Łodzi prowadzące aktywnie działalność ekonomiczną,
  • osoby indywidualne (w tym przedsiębiorców) z powiatów: łaskim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, tomaszowskim, rawskim, zduńskowolskim.

Jak się zapisać?

Aby dołączyć do spotkania należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej na dzień przed datą webinaru.

Przed zarejestrowaniem na wydarzenie zapraszamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną:

WAŻNE: wypełnienie formularza rejestracyjnego nie jest równoznacznie z automatycznym dopisaniem do listy uczestników. Zgłoszenia będą weryfikowane i zatwierdzane przez organizatora w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia.

Udział w webinarach jest bezpłatny.

Więcej informacji udziela:
Karolina Fijołek

Karolina Fijołek-Głowacka

e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl
tel.  512 034 281

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną