Pakiet dla społecznych przedsiębiorców – edycja I – dla Łodzi

Czasem z ukłuciem zazdrości patrzysz na tysiące „lajków” na Facebooku innych organizacji? Ogarnia Cię smutek, gdy widzisz, że na Waszą stronę wchodzi tylko kilka osób dziennie (i połowa to rodzina)? O Wasze grafiki upominają się lata 90.? To wszystko wpływa na to, że o Waszej organizacji wie tylko wąskie grono osób. Możemy temu zaradzić. Zapraszamy do skorzystania z „Pakietu dla społecznych przedsiębiorców”.

„Pakiet dla społecznych przedsiębiorców”

To pakiet usług rozwojowych (z naciskiem na marketing i promocję) o wartości 5.000 zł. W ramach pakietu można sfinansować:

 1. usługi informatyczne, w tym przygotowanie strony internetowej,
 2. usługi poligraficzne,
 3. usługi graficzne, w tym zaprojektowanie materiałów graficznych (tj. logotyp, wizytówka, ulotka, plakat, folder reklamowy, roll-up, banery Internetowe);
 4. pokrycie kosztów lustracji spółdzielni socjalnej;
 5. zakup gadżetów reklamowych,
 6. udział w targach branżowych,
 7. inne, niezbędne do rozwijania działalności ekonomicznej, zgodne z zapisami Regulaminu.

Co zrobić, by uzyskać pakiet?

Aby uzyskać pakiet należy złożyć wniosek. Termin składania wniosków: 13 lipca 2021 r. – 19 lipca 2021 r. do północy.

Wniosek w wersji elektronicznej (podpisany skan oraz plik w wersji edytowalnej) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, w tytule wiadomości podając: Konkurs „Pakiet dla społecznych przedsiębiorców – edycja I”.

Przesłany plik należy opatrzyć nazwą zgodnie z podanym wzorem: wniosek_pakiet_dla_spolecznych_przedsiebiorcow_nazwapodmiotu_wer_zlozona_datazłozeniawniosku [w formacie rok_miesiąc_dzień].
Plik tekstowy nie może zawierać w treści komentarzy/ uwag/ zmian dodawanych w trybie recenzji.

Zapoznaj się z dokumentami

Kto może skorzystać z pakietu?

Do udziału w Konkursie uprawnione są podmioty ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstwa społeczne (PS), które łącznie spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają osobowość prawną;
 2. spełniają definicję PES, o której mowa w §1 ust. 5 Regulaminu lub definicję PS, o której mowa w §1 ust. 6 Regulaminu,
 3. są zarejestrowane na terenie m. Łodzi;
 4. w przypadku PES – prowadzą aktywną działalność ekonomiczną, tj. posiadają wpis do rejestru przedsiębiorców i/lub prowadzą aktywną statutową działalność odpłatną;
 5. nie są obecnie w złej sytuacji ekonomicznej, nie rokującej na dalszy ich rozwój i funkcjonowanie.

Więcej informacji udziela

Karolina Fijołek

Karolina Fijołek-Głowacka

e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl
tel.  512 034 281

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną