Pakiet dla społecznych rakiet – edycja I – dla subregionu – PRZEDŁUŻAMY NABÓR!!!

Masz pomysł, chęci, społeczne zacięcie i dostrzegasz potrzebę dokonania zmiany społecznej? „Pakiet dla społecznych rakiet” jest właśnie dla Ciebie. Wsparcie oferowane w ramach pakietów rozwojowych pozwoli Tobie i Twojej organizacji zaistnieć na rynku, w sposób atrakcyjny, ale przede wszystkim skuteczny. Niech powiedzenie „Jak Cię widzą, tak Cię piszą” stanie się pretekstem do skorzystania z Pakietu, a Twoja „społeczna rakieta” osiągnęła drugą prędkość kosmiczną.

„Pakiet dla społecznych rakiet”

To pakiet usług rozwojowych (z akcentem na marketing i promocję) o wartości 5.000 zł. W ramach pakietu można sfinansować:

 • usługi informatyczne, w tym przygotowanie strony internetowej;
 • usługi poligraficzne;
 • usługi graficzne, w tym zaprojektowanie materiałów graficznych (tj. logotyp, wizytówka, ulotka, plakat, folder reklamowy, roll-up, banery Internetowe);
 • zakup gadżetów reklamowych;
 • udział w targach branżowych;
 • inne, niezbędne do rozwijania działalności ekonomicznej, zgodne z zapisami Regulaminu.

Co trzeba zrobić, by uzyskać wsparcie?

Aby uzyskać pakiet należy złożyć wniosek. Termin składania wniosków: 29 lipca 2021 r. – 8 sierpnia 2021 r. (do północy)

Wniosek w wersji elektronicznej (podpisany skan oraz plik w wersji edytowalnej) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail adrian.ignasiak@instytut.lodz.pl w tytule wiadomości podając: Konkurs „Pakiet dla społecznych rakiet – edycja I”.

Przesłany plik należy opatrzyć nazwą zgodnie z podanym wzorem: wniosek_pakiet_dla_spolecznych_rakiet_nazwapodmiotu_wer_zlozona_datazłozeniawniosku [w formacie rok_miesiąc_dzień].

Plik tekstowy nie może zawierać w treści komentarzy/ uwag/ zmian dodawanych w trybie recenzji.

Zapoznaj się z dokumentami

Regulamin konkursu „Pakiet dla Społecznych Rakiet – Edycja I”

Wzór wniosku

Wzór budżetu

Wzór umowy

Wzór karty oceny formalnej

Wzór karty oceny merytorycznej

Zasady realizacji Pakietów rozwojowych

Wzór karty – protokołu odbioru usługi

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Do udziału w Konkursie uprawnione są:

podmioty ekonomii społecznej (PES), które łącznie spełniają poniższe warunki:

 • posiadają osobowość prawną,
 • spełniają definicję PES, o której mowa w §1 ust. 6 Regulaminu,
 • nie prowadzą działalności ekonomicznej (nie prowadzące aktywnej działalności odpłatnej pożytku publicznego i nie są wpisane do Rejestru Przedsiębiorców w KRS), ale zamierzają ją podjąć,
  są zarejestrowane na terenie subregionu, zgodnie z §1 ust. 3 Regulaminu,
 • nie są obecnie w złej sytuacji ekonomicznej, nie rokującej na dalszy ich rozwój i funkcjonowanie.

nieformalne grupy inicjatywne, które:

 • składają się z co najmniej 3 osób zamieszkujących na terenie subregionu zgodnie z §1 ust. 3 Regulaminu;
 • wypracowały założenia do utworzenia PES.

Więcej informacji udziela

tel. 605-308-183.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną